Wysoka wartość biznesowa rozwiązań IBM Sterling B2B w dziedzinie integracji i zarządzanego przesyłania plików

1 brama + 1 platforma = wiele procesów B2B

IBM®Sterling B2B Integrator pomaga firmom zintegrować wszystkie złożone procesy B2B i elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange — EDI) realizowane z ekosystemem partnerów w postaci pojedynczej bramy. Zapewnia elastyczną platformę, dostępną lokalnie lub w chmurze hybrydowej, która obsługuje transformację danych i większość protokołów komunikacyjnych, zabezpiecza sieć i dane B2B, zapewnia certyfikowaną obsługę kontenerów oraz wysoką dostępność operacji z użyciem produktu IBM Sterling Global Mailbox. B2B Integrator umożliwia obniżenie kosztów poprzez automatyzację procesów B2B zachodzących między przedsiębiorstwami oraz konsolidację tych procesów na jednej platformie, a jednocześnie zapewnia nadzór, zgodność ze standardami i widoczność.

Korzyści z wdrożenia produktu IBM Sterling B2B Integrator

Wysoka dostępność systemu B2B

Wysoce dostępna platforma bramy zbudowana z myślą o najbardziej wymagających środowiskach, która oferuje funkcje globalnej skrzynki pocztowej umożliwiającej obsługę różnych lokalizacji geograficznych oraz mechanizmy replikacji danych w czasie rzeczywistym.

Skrócenie czasu implementacji i instalowania poprawek

Wdrożenie rozwiązania w certyfikowanym kontenerze, który zawiera wszystkie wymagane komponenty, istotnie skraca czas instalacji i wdrażania poprawek oprogramowania.

Łatwa komunikacja z partnerami

Włączanie nowych partnerów do ekosystemu jest scentralizowane i proste, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw, ich położenia geograficznego i wybranego zaplecza technicznego.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Certyfikowane kontenery pomagają w ujednoliceniu całego cyklu wdrożenia oraz zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i skalowalności.
  • Obsługa licznych protokołów komunikacyjnych ułatwia kontakt z partnerami biznesowymi.
  • Wysoce dostępna komunikacja i odtwarzanie po awarii na potrzeby najbardziej wymagających obciążeń.
  • Scentralizowane, samoobsługowe włączanie nowych partnerów i łatwiejsze zarządzanie nimi.

Opinie klientów