Jakie korzyści oferuje rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Możliwe, że newralgiczne aplikacje w języku COBOL, których używa Twoja firma, nie działają optymalnie. By korzystać z maksymalnej wydajności, trzeba uaktualniać moduły programu zgodnie z wymogami najnowszych systemów mainframe IBM Z®. Migracja z kompilatora i ponowne skompilowanie wszystkich zasobów źródłowych może być jednak trudne i czasochłonne.

Wykorzystując zaawansowaną technologię optymalizacji, rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO) generuje kod odpowiadający wymogom najnowszych systemów mainframe IBM Z, który pozwala usprawnić działanie aplikacji bez ich ponownego kompilowania. ABO zmniejsza wykorzystanie zasobów CPU przez aplikacje COBOL, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, a jednocześnie zachować pełną zgodność i funkcjonalność oryginalnych modułów.

Wydajność ABO V2.1 pozostaje na równi z Enterprise COBOL V6.3. Rozwiązanie ABO V2.1 jest rozliczane w oparciu o wykonanie. Oznacza to, że cena ABO V2.1 opiera się na mocy obliczeniowej partycji logicznej, w której produkt jest uruchamiany. Zapewnia to możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do potrzeb przedsiębiorstwa. ABO V2.1 tworzy też zapis SMF-89, ułatwiając zarządzanie mocą obliczeniową.

Korzyści

Ograniczenie kosztów dzięki szybszym programom

Zoptymalizowane moduły ABO wykonują tę samą pracę co oryginalne, ale w mniejszym stopniu wykorzystują zasoby CPU, pozwalając na obniżenie 4-godzinnej średniej kroczącej, skrócenie okien czasowych przetwarzania wsadowego i zredukowanie kosztów operacyjnych.

Połącz rozwiązania: ABO i Enterprise COBOL

Przyspiesz migrację programów w języku COBOL dzięki najnowszej wersji tego języka i usprawnij programowanie, modernizację i konserwację. Wykorzystaj ABO do poprawy wydajności modułów bez potrzeby ponownej kompilacji.

Szybsze generowanie wartości

ABO wymaga mniej zasobów testowych niż migracja aplikacji z kompilatora i jej ponowne skompilowanie. Aplikacje zoptymalizowane przez ABO wdraża się szybko, co zmniejsza wykorzystanie zasobów procesora, pozwalając na jednoczesne realizowanie planu migracji.

Najnowsze oprogramowanie = najwyższa prędkość

Przeniesienie aplikacji w języku COBOL na nową platformę sprzętową IBM Z nie oznacza, że zaczną one automatycznie działać szybciej, do tego potrzebne jest spełnienie określonych warunków. Potrzebne są aktualne wersje rozwiązań ABO V2.1 i COBOL V6.3.

Dowiedz się więcej o IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

  • Zintegruj rozwiązania ABO i Enterprise COBOL
  • Odkryj, jak korzystać z rozwiązania ABO przy użyciu narzędzi IBM DevOps
  • Wykorzystaj pełny potencjał rozwiązania ABO
  • Zapoznaj się z ciągle dostarczanymi udoskonaleniami rozwiązania ABO

Opinie klientów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Bezpłatna edycja próbna w chmurze

Sprawdź możliwości rozwiązania ABO bez korzystania z zasobów potrzebnych do instalacji lokalnej.

Bezpłatna edycja próbna do instalacji lokalnej

Zainstaluj rozwiązanie ABO w środowisku lokalnym i korzystaj z bezpłatnej licencji na 90 dni.

Edycja z pełną licencją i kompletnym wsparciem

Wybierz edycję z licencją przeznaczoną do użytku w środowisku produkcyjnym, która oferuje pełną funkcjonalność i pierwszorzędne wsparcie IBM.