Cechy i funkcje rozwiązania IBM Application Performance Analyzer for z/OS

Bezinwazyjne zbieranie danych o wydajności i danych statystycznych

IBM Application Performance Analyzer for z/OS w sposób nieinwazyjny zbiera próbki statystyczne z monitorowanej przestrzeni adresowej i analizuje wykorzystanie zasobów procesorowych (CPU), DASD, wejścia/wyjścia lub łącznej przestrzeni adresowej na poziomie systemu lub aplikacji. Oferowane narzędzie monitoruje, analizuje i raportuje wydajność aplikacji wsadowych, USS, CICS®, napisanych w asemblerze, językach COBOL, PL/I, C/C++ i Java®, a także aplikacji na serwerach Db2® oraz działających w środowiskach IMS™, WebSphere® MQ i WebSphere Application Server.

Łatwe wykrywanie i eliminowanie wąskich gardeł

Dostarcza informacji potrzebnych do zlokalizowania problemów z wydajnością w aplikacjach oraz testowania wpływu obciążeń na systemy. Pomaga w uzyskaniu maksymalnej wydajności aplikacji i skróceniu czasów odpowiedzi — zarówno w przypadku przetwarzania transakcyjnego online, jak i przetwarzania wsadowego. Dzięki bezproblemowemu odwzorowywaniu kodu źródłowego możesz wykrywać wąskie gardła z dużą szybkością i dokładnością.

Raportowanie i śledzenie zmian zachodzących na przestrzeni czasu

Raporty analityczne generowane online można eksportować w formacie PDF lub XML. Znacznie ułatwia to ich przeglądanie na stacjach roboczych i przenoszenie do innych aplikacji. Możesz teraz oceniać trendy dotyczące zasobów, objętości danych i działania aplikacji, uzyskując wgląd w dane historyczne.

Wsparcie procesu tworzenia, usprawniania i debugowania aplikacji

Ułatwia projektowanie, tworzenie i konserwację aplikacji, a także realizację inicjatyw w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps). Umożliwia ocenę wstępnych wersji aplikacji w fazie projektowej oraz badanie wpływu, jaki wzrost objętości danych lub zmiany w wymaganiach biznesowych mogą mieć na wydajność działania.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Pełna lista wymagań programowych

Wymagania sprzętowe

Każda konfiguracja sprzętowa zgodna z systemem IBM z/OS.

Zasoby

Większa zwinność i elastyczność

IBM oferuje elastyczne modele płatności, które pomogą Ci inwestować w infrastrukturę stosownie do Twoich potrzeb związanych z obciążeniami.