Szczegóły produktu IBM ADDI

Wazi Analyze: skonteneryzowane rozwiązanie do szybkiej analizy na poziomie projektu

Pierwsze kroki z Wazi Analyze

Wazi Analyze to nowy, skonteneryzowany komponent, który umożliwia programistom korzystanie z szybkiej analizy w celu odkrywania zależności między komponentami ich aplikacji IBM z/OS® i rozumienia wpływu potencjalnych zmian. Umożliwia on graficzną wizualizację zależności artefaktów aplikacji w interfejsie WWW.

Reguły biznesowe są zazwyczaj ukryte w istniejących aplikacjach systemu operacyjnego. Możesz teraz jednak szybko wyszukiwać zarówno takie reguły, jak i fragmenty kodu oraz interfejsy API, aby używać ich do obsługi procesów biznesowych.

Szczegółowe analizy wizualne logiki aplikacji i wpływu zmian

Obejrzyj prezentację z tworzenia analizy wizualnej

Dokładna analiza kodu ujawnia całe spektrum relacji między aplikacjami i koreluje metryki aktualizowane w czasie rzeczywistym ze statycznym kodem, pozwalając ocenić wpływ każdej zmiany. Rozwiązanie oferuje szereg analiz i narzędzi wizualnych: analizę przepływów danych i miejsca wykorzystania; analizę przepływu sterowania programu; analizę złożoności kodu źródłowego; analizę wpływu, wykaz aplikacji online i wsadowych; analizy różnych baz danych; wizualizację przepływu sterowania zadań wsadowych.

Testowanie wyników analiz

Rozwiązanie umożliwia szybkie wykrycie nadmiarowych przypadków testowych i ujawnienie nieprzetestowanych obszarów kodu, a także kodu najczęściej i najrzadziej wykonywanego oraz najmniej wydajnego. Pozwala wykryć problemy z wydajnością na wcześniejszych etapach pracy i skorelować dane ze środowiska wykonawczego z pokryciem testami.

Analiza podstawowych przyczyn problemów

Zobacz przykład analizy podstawowych przyczyn problemów

Produkt prezentuje na wykresie przypadki nasilonego spowolnienia reakcji określonych transakcji i umożliwia wizualne porównywanie ich z czasami oczekiwania podsystemów IBM DB2 oraz plikowego we/wy. Można przeanalizować mapę kompozycji transakcji o niskiej wydajności i rozpoznać niedawno zmienione artefakty programu wywołujące te same źródła danych.

Kognitywne wskazówki dla użytkownika

Możliwa jest wizualizacja punktów danych, które wpływają niekorzystnie na czas odpowiedzi kluczowych transakcji, identyfikacja wcześniej niewykrytych transakcji o niskiej wydajności oraz problematycznych artefaktów, wyświetlanie rankingów wyników w celu oceny ryzykownych artefaktów programu w problematycznej transakcji, a także wizualizacja zależności między artefaktami na potrzeby szybszego planowania i wprowadzania zmian w artefaktach.

Przewidywanie i minimalizacja ryzyka

Oceniając ukryte dotąd dane operacyjne, można wykrywać problemy z wydajnością i zasobami na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Można wyświetlać newralgiczne aplikacje na podstawie częstotliwości użycia i dostosowywać testowanie regresyjne w celu przewidywania i minimalizowania ryzyka wystąpienia przerw w produkcji.

Widoczność stanu poprawności projektu

Rozwiązanie pomaga w zidentyfikowaniu programów o newralgicznym znaczeniu biznesowym oraz analizowaniu pokrycia kodu, wydajności, złożoności i łatwości konserwacji. Dostępny jest widok ogólnego stanu poprawności projektu i możliwość inicjowania prac w celu ograniczenia długu technicznego i złożoności. Zapoznaj się z trendami i danymi na temat projektu, takimi jak liczba wierszy, martwy kod itp.

Potencjał interfejsów API w kontekście transformacji cyfrowej

Korzystając z rozwiązania z/OS Connect Enterprise Edition, możesz błyskawicznie wyszukiwać odpowiednie interfejsy API i udostępniać je w formie interfejsów API RESTful. Chroń usługi przez sprawdzanie, czy zmiany w aplikacjach mogą mieć wpływ na interfejsy API.

Analizowanie aplikacji Hogan Core Banking i CAMS

Analiza aplikacji Hogan® Core Banking i CAMS pozwala klientom zrozumieć relacje między aplikacjami Hogan i innymi, w tym relacje między komponentami słownika procesów, takimi jak mapy, transakcje i działania.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniami.