Przegląd

Przypadek użycia

Cechy

Wszystko, co potrzebne do tworzenia interfejsów API

Strategie przeciągania i upuszczania

Ikona dłoni

Możliwość tworzenia złożonych interfejsów API do różnorodnych zastosowań za pomocą przeciągania i opuszczania bez użycia kodu XML pozwala zaoszczędzić czas programistów i ograniczyć liczbę błędów.

Szablony definicji

Ikona okna przeglądarki

Gotowe szablony definicji API i definicji produktowych interfejsów API ułatwiają zapewnianie zgodności z firmowymi standardami.

Wbudowane zabezpieczenia

Ikona tarczy nad dłonią

Zabezpieczanie interfejsów API, w tym tych utworzonych za pomocą IBM App Connect, pozwala przyspieszyć ich wdrażanie.

Uproszczona kategoryzacja

Ikona pudełka

Definiowane przez klienta metadane upraszczają przypisywanie interfejsów API do różnych kategorii, dzięki czemu łatwiej jest wyszukiwać interfejsy, a ponadto metadane pozwalają również na sterowanie działaniem bramy API.

Bezproblemowa obsługa

Ikona pętli nieskończoności

Przejście z tworzenia interfejsów API w pakiecie narzędzi programistycznych do ich publikowania i zarządzania nimi w IBM API Connect bez żadnych zakłóceń.

Prostszy nadzór

Ikona budynku

Możesz udostępnić swoim zespołom portal firmowy do publikowania wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów API.

Zaawansowane narzędzia

Interfejs GUI

Interfejs użytkownika funkcji tworzenia API w narzędziu API Connect

Interfejs GUI

Utwórz interfejs API z definicjami w wygodnym graficznym interfejsie użytkownika (GUI), który sprawnie przeprowadzi Cię przez dodawanie opcjonalnych i wymaganych elementów wejściowych interfejsu API.

Delegowanie uprawnień i wywoływanie usług WWW

Interfejs użytkownika funkcji odłączania interfejsu API w narzędziu API Connect

Delegowanie uprawnień i wywoływanie usług WWW

Delegowanie uprawnień i wywoływanie istniejących usług WWW, które mają być chronione, zarządzanie i udostępnianie innym do współużytkowania, następuje poprzez oddzielenie interfejsu API od usług zaplecza.

Konfiguracja zabezpieczeń

Interfejs użytkownika funkcji odłączania interfejsu API w narzędziu API Connect

Konfiguracja zabezpieczeń

Skonfiguruj proste zabezpieczenia interfejsu GUI lub korzystaj z rozbudowanych strategii przeciągania i upuszczania, by usprawnić działanie bram w czasie tworzenia interfejsu API i bezpiecznie udostępniać punkty końcowe innym użytkownikom.

Konfigurowalność

Interfejs użytkownika funkcji odłączania interfejsu API w narzędziu API Connect

Konfigurowalność

Jeśli masz większe potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa, skorzystaj z wbudowanych strategii przeciągania i upuszczania, które sprawdzają się już w przedsiębiorstwach finansowych i departamentach obrony, lub zmodyfikuj własne strategie, używając do tego kodu GatewayScript.

Opinia

Powiązane produkty

IBM MQ

Odkryj korporacyjne rozwiązanie do przesyłania wiadomości, które upraszcza i przyspiesza niezawodną wymianę danych.

IBM DataPower Gateway

Dowiedz się, jak działa ta brama zaprojektowana z myślą o kontrolowaniu i przyspieszaniu obciążeń mobilnych, chmurowych i interfejsów API.

IBM App Connect

Dowiedz się więcej o tym wszechstronnym narzędziu do łączenia aplikacji, integrowania danych, tworzenia interfejsów API i reagowania na zdarzenia.

Pierwsze kroki z IBM API Connect

Przejmij kontrolę nad ekosystemem interfejsów API i realizuj własną strategię dotyczącą interfejsów API.