Jak działa Storage Insights?

IBM® Storage Insights ogranicza koszty, umożliwiając odzyskanie niewykorzystanego miejsca i optymalne rozmieszczenie danych na różnych poziomach pamięci masowej. Pomaga w szybkim wykrywaniu problemów z dostępnością i wydajnością pamięci masowej. Ponadto zapewnia łatwy dostęp do proaktywnego wsparcia, pozwalając szybciej rozwiązywać problemy.

Mam już odsyłacz do instancji IBM Storage Insights. Od czego zacząć?

Po zalogowaniu się do instancji IBM Storage Insights pojawi się prośba o pobranie i zainstalowanie modułu gromadzącego dane. Trzeba będzie następnie wskazać zasoby pamięci masowej, które mają być monitorowane i analizowane w graficznym interfejsie użytkownika. Moduł gromadzący dane zacznie działać w tle.

Jakie wymagania ma moduł gromadzący dane?

Oprogramowanie do gromadzenia danych można wyodrębnić i uruchomić na dowolnym serwerze z systemem Windows, Linux (64-bitowym, RHEL 5 i wyższe wersje) lub IBM AIX® albo na maszynie wirtualnej mającej dostęp zarówno do wewnętrznej infrastruktury podłączonej do sieci SAN, jak i do Internetu (by komunikować się z portalem w chmurze).

Które systemy pamięci masowych można monitorować za pomocą rozwiązania IBM Storage Insights?

Storage Insights monitoruje blokową pamięć masową od IBM oraz ponad 500 zwirtualizowanych systemów IBM i innych dostawców. IBM Storage Insights Pro dodatkowo obsługuje chmurową pamięć masową zarządzaną przez IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud, plikowe i obiektowe pamięci masowe IBM oraz wybrane pamięci masowe od dostawców innych niż IBM.

Czy za pomocą IBM Storage Insights można zarządzać więcej niż jednym centrum przetwarzania danych?

Tak. Można pobrać wiele kolektorów danych, aby łączyć się z systemami pamięci masowej zlokalizowanymi w różnych centrach przetwarzania danych i uzyskać wgląd w informacje o zasobach, ilości i wydajności zgromadzone oraz przeanalizowane przez IBM Storage Insights.

Jak skonfigurować moduł gromadzący dane, by korzystał z serwera proxy?

Podczas instalacji modułu gromadzącego dane można określić, czy ma on łączyć się z serwerem proxy. Można także wprowadzić dane użytkownika potrzebne do uwierzytelnienia na serwerze proxy.

Jaki zakres wsparcia technicznego i serwisowego obejmuje subskrypcja?

Subskrypcja oferty obejmuje wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, monitorowanie i instalowanie poprawek.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje o opcjach wsparcia dla oprogramowania IBM Storage Insights?

Możesz odwiedzić forum Wsparcie, klikając odsyłacz Dowiedz się więcej.

Jakie dane są wysyłane do rozwiązania IBM Storage Insights?

Do rozwiązania są wysyłane metadane systemu pamięci masowej. Dotyczą one jego konfiguracji (nazwy, oprogramowania wbudowanego, pojemności), zasobów podrzędnych pamięci masowej, wydajności zasobów głównych oraz zasobów podrzędnych, takich jak pule danych czy poziomy wykorzystania.

Jak często można gromadzić dane o wydajności zasobów pamięci masowej monitorowanych za pomocą tego rozwiązania?

W wypadku systemów pamięci masowej IBM Spectrum Scale w wersji 4.1.1 i nowszych gromadzenie metadanych o wydajności plików i węzłów może odbywać się co 5, 10, 15, 20, 30 lub 60 minut.

Jak dodać system pamięci masowej IBM DS8000 korzystający z protokołu SSL w wersji 3 lub wcześniejszej?

Ze względu na bezpieczeństwo HMC zaleca się zaktualizowanie oprogramowania wbudowanego systemów IBM DS8000® tak, by nie używały protokołu SSLv3. Aby dodać systemy ze starszą wersją oprogramowania wbudowanego, skorzystaj z instrukcji, do której prowadzi poniższy odsyłacz.