Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
490 wyn.

Wyświetlanie 490 produktów wg popularności:

IBM Cloud Virtual Servers

43 recenz. - G2 Crowd

Serwery wirtualne IBM Cloud to publiczne i dedykowane serwery wirtualne z możliwością wdrażania i skalowania na żądanie, dostępne w opcjach rozliczeń...

IBM Master Data Management on Cloud

IBM Master Data Management (MDM) on Cloud zapewnia dostęp do wiarygodnych danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym.

IBM SPSS Amos

IBM SPSS Amos to zaawansowane oprogramowanie do modelowania równań strukturalnych, które pomaga w prowadzeniu badań i opracowywaniu teorii.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM MQ

111 recenz. - G2 Crowd

IBM MQ to sprawdzone oprogramowanie klasy korporacyjnej do przesyłania komunikatów

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Trusteer Rapport

IBM Trusteer Rapport pomaga instytucjom finansowym wykrywać infekcje szkodliwym oprogramowaniem i ataki wyłudzające informacje, a także zapobiegać...

IBM X-Force Exchange

IBM X-Force Exchange to chmurowa platforma udostępniania danych o zagrożeniach, która umożliwia zapoznawanie się z zagrożeniami, współpracę między...

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Poznaj gotową do wdrożenia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzaną bazę danych PostgreSQL oferowaną w modelu usługowym, która umożliwia bezpośrednią...

IBM WebSphere Application Server

137 recenz. - G2 Crowd

Zapoznaj się z produktem IBM WebSphere Application Server — najbardziej zaawansowanym serwerem aplikacji służącym do tworzenia i uruchamiania aplikacji...

Wypróbuj bezpłatnie

IBM TS4300 Tape Library

Biblioteka taśmowa IBM TS4300 umożliwia bezpieczne i długookresowe przechowywanie danych w wysoce skalowalnej bibliotece taśmowej.

IBM Data Studio

Poznaj produkt, który udostępniają zintegrowane, modułowe środowisko do tworzenia baz danych Db2 w systemach Linux, UNIX i Windows oraz administrowania...

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Spectrum Protect

Zaufana i wysoce skalowalna ochrona danych w środowiskach wielochmurowych

IBM SPSS Modeler

128 recenz. - G2 Crowd

IBM SPSS Modeler to narzędzie do analiz predykcyjnych, które pomaga odkrywać wzorce danych, uzyskiwać dokładniejsze prognozy i podejmować lepsze...

Wypróbuj bezpłatnie

Dizzion Managed-DaaS

Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud to rozwiązanie typu desktop-as-a-service oparte na platformie VMware w chmurze IBM Cloud.

Domain Name Services

IBM Domain Name Services (DNS) oferuje pełen zakres usług rejestracji domen i administrowania nimi.

IBM Sterling Partner Engagement Manager

IBM Sterling Partner Engagement Manager umożliwia wydajne, zautomatyzowane wdrażanie partnerów handlowych, skracając prace administracyjne nawet...

IBM Engineering Lifecycle Management Base

Produkt IBM Engineering Lifecycle Management pomaga w zarządzaniu wymaganiami, jakością i zmianami, a także usprawnia planowanie i śledzenie projektów.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM TS4500 Tape Library

Reaguj na wyzwania związane z przechowywaniem danych w chmurze, stosując rozwiązanie nowej generacji w dziedzinie pamięci masowej w chmurze, które...

IBM SPSS Neural Networks

IBM SPSS Neural Networks może pomóc w wykrywaniu złożonych relacji i wydobywaniu większej wartości z danych.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

29 recenz. - G2 Crowd

Popraw swoje wyniki biznesowe, optymalizując decyzje, szybko opracowując i wdrażając modele optymalizacji i tworząc aplikacje znajdujące praktyczne...

Wypróbuj bezpłatnie

Informix Developer Edition

Skalowalna i gotowa do wbudowania w innych systemach baza danych z funkcjami samozarządzania, zoptymalizowana pod kątem danych OLTP i internetu...

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Sterling Configure, Price, Quote

IBM Sterling Configure, Price, Quote (CPQ) odmienia i automatyzuje procesy konfiguracji, ustalania cen i wyceny złożonych produktów.

IBM Spectrum Protect Plus

Zunifikowana ochrona danych w środowiskach chmury hybrydowej

Wypróbuj bezpłatnie

SSL Certificates

Certyfikaty SSL IBM umożliwiają szyfrowanie danych przesyłanych między aplikacjami klienckimi i serwerowymi.

IBM Fault Analyzer for z/OS

Analiza i eliminacja awarii aplikacji i systemów

IBM Sterling File Gateway

IBM Sterling File Gateway to skalowalna, bezpieczna i stale aktywna brama brzegowa, która umożliwia konsolidację internetowych transferów plików...

IBM SPSS Regression

IBM SPSS Regression oferuje funkcje analityczne i predykcyjne wykraczające poza zwykłe techniki regresji.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Engineering Workflow Management

Dowiedz się, w jaki sposób pojedyncze narzędzie ułatwia zarządzanie przepływami w całym cyklu życia prac inżynieryjnych.

Wypróbuj bezpłatnie

IBM Engineering Requirements Management DOORS Family

112 recenz. - G2 Crowd

Dowiedz się więcej o produkcie IBM Engineering Requirements Management DOORS Family — rozwiązaniu, które wspomaga rejestrowanie, śledzenie, analizowanie...

Vegetation Management

Zmniejsz wpływ roślinności na linie energetyczne za pomocą produktu IBM Vegetation Management.

IBM Db2 Connect

Poznaj narzędzie, które łączy różne aplikacje w przedsiębiorstwie z systemem mainframe, umożliwiając udostępnianie danych hosta aplikacjom komputerowym...

Jak możemy pomóc?