Skip to main content

Znajdź produkt

Active loading indicator
492 wyn.

Wyświetlanie 492 produktów wg popularności:

IBM Power Systems Enterprise Cloud Editions

Łatwe wdrażanie wysoce dostępnej i bezpiecznej chmury prywatnej na serwerach Power Systems i zarządzanie nią

IBM Security zSecure Visual

IBM® Security zSecure™ Audit for ACF2 umożliwia wykrywanie i zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz czynników narażenia systemów...

IBM TS1070 Tape Drive

Napęd taśmowy IBM TS1070 o wysokiej pojemności, oparty na technologii Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 7. generacji i przeznaczony dla korporacyjnych...

IBM BigIntegrate

Poznaj rozwiązanie do integracji wielkich zbiorów danych, które oferuje elastyczną, skalowalną platformę do wyodrębniania, przekształcania i integrowania...

IBM Security zSecure CICS Toolkit

CISC Toolkit wzbogaca środowiska CICS o funkcje administrowania zabezpieczeniami systemu mainframe.

IBM Insurance Information Warehouse

IBM Insurance Information Warehouse zapewnia wzorce branżowe, które usprawniają opracowywanie rozwiązań na potrzeby hurtowni danych i analityki...

IBM Z Application Performance Management Connect

IBM Z Application Performance Management Connect przesyła informacje o śledzeniu transakcji i metryki dotyczące monitorowania zasobów z podsystemów...

IBM Cloud Databases for MySQL

IBM Cloud Databases for MySQL oferuje w pełni zarządzaną usługę relacyjnej bazy danych MySQL, która pozwala na bezproblemowe wdrażanie i skalowanie...

IBM Maximo MRO Inventory Optimization

IBM Maximo MRO Inventory Optimization umożliwia użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji, które prowadzą do zwiększania marż, podwyższania...

IBM Db2 DevOps Experience for z/OS

Poznaj rozwiązanie, które pomoże Ci zmodernizować środowisko programistyczne aplikacji mainframe z wykorzystaniem procedur tworzenia i eksploatacji...

IBM Information Management System

Wykorzystaj potencjał wiarygodnych transakcji, aby obniżyć ryzyko i zwiększyć wydajność oraz innowacyjność swojej firmy

Jak możemy pomóc?