Najważniejsze cechy i funkcje kasety z taśmą IBM 3592

Wsteczna defragmentacja

Wsteczna defragmentacja, dostępna w napędach taśmowych TS1120 i nowszych, poprawia wydajność odczytu/zapisu małych plików i pomaga ograniczyć zużycie nośników.

Szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi

Dane zapisywane na taśmie mogą być chronione poprzez szyfrowanie. Opcja ta jest dostępna we wszystkich napędach TS1120 i nowszych.

Katalog taśmy o dużej rozdzielczości

W napędach taśm TS1140 i nowszych możliwe jest szybkie wyszukiwanie danych i osiągnięcie większej wydajności.

Statistical Analysis and Reporting System (SARS)*

Za pośrednictwem napędu taśm TS1120 (i nowszych modeli) można monitorować czas eksploatacji kasety i intensywność jej użytkowania, by uniknąć utraty danych spowodowanych awarią kasety.

Przeskalowane nośniki

Standardowych taśm można używać w trybie szybkiego dostępu.

Ekonomiczna kaseta

Niższy koszt w przeliczeniu na jedną kasetę oznacza niższe całkowite koszty użytkowania. Kaseta IBM 3592 zapewnia szybszy dostęp do danych, co wynika z mniejszej długości nośnika.

Tryb zabezpieczania danych

Ochrona podobna jak na nośnikach WORM — w standardowej kasecie 3592.

Wzmocniona kaseta

Wzmocniona konstrukcja chroni przed skutkami przypadkowego upuszczenia i lepiej chroni dane.

Wiele modeli i formatów

Kaseta dostępna jest w wersjach z możliwością ponownego zapisu oraz WORM, a także w trzech formatach: o szybkim dostępie, o standardowej pojemności i o zwiększonej pojemności.

Partycjonowanie/IBM Spectrum Archive

Możliwość partycjonowania za pomocą oprogramowania IBM Spectrum Archive™, dostępna w przypadku korzystania z napędów TS1140 i nowszych, pozwala wyeliminować oprogramowanie pośrednie i ograniczyć koszty zarządzania taśmami. Rozwiązanie to ułatwia również korzystanie z nośników, wyświetlając dane przechowywane na taśmie w strukturze drzewa plików. Otwiera nowe możliwości zastosowania nośników taśmowych w sektorze rozrywkowym, produkcyjnym i medycznym.