Dlaczego usługi IBM?

Rozpocznij sprzedaż usług IBM

Poznaj oferowane rozwiązania i zasady wsparcia działań marketingowych opracowane specjalnie z myślą o nowych podmiotach rozpoczynających sprzedaż usług.

Współpraca z działem IBM Services

Poznaj opcje dostępne dla Partnerów współpracujących z działem IBM Services.

W centrum uwagi

Kompetencje pozwalają uzyskać przewagę nad konkurencją.

Kompetencje z zakresu usług wsparcia technicznego i usług infrastrukturalnych oraz powiązane z nimi korzyści ułatwią firmie podnoszenie kwalifikacji pracowników i odniesienie sukcesu rynkowego.

Wystarczy 30 minut, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania!

Zaplanuj bezpłatne konsultacje na wybrany temat z udziałem jednego z naszych wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie technologii informatycznych.

Oferowane usługi

Usługi wsparcia technicznego

Uproszczenie zarządzania i sprawne utrzymanie środowiska złożonego z produktów IBM i innych dostawców.

Usługi w dziedzinie odporności biznesowej

Zachowanie ciągłości biznesowej i odzyskiwanie newralgicznych aplikacji biznesowych bez względu na okoliczności.

Usługi przetwarzania w chmurze hybrydowej

Budowanie wydajnej infrastruktury umożliwiającej reagowanie na zmiany i wdrażanie innowacji oraz zarządzanie taką infrastrukturą.

Usługi dla cyfrowego środowiska pracy

Planowanie rozwiązania, zarządzanie urządzeniami i aplikacjami użytkowników końcowych oraz powiązaną infrastrukturą sieciową.

Usługi dla sieci

Projektowanie i implementowanie zintegrowanych środowisk komunikacyjnych i sieciowych oraz zarządzanie tymi środowiskami.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Współpraca z IBM w celu świadczenia usług zabezpieczeń, które chronią przedsiębiorstwo, a jednocześnie obniżają koszty i upraszczają procesy.

Zasoby

Programy motywacyjne związane z usługami IBM

Programy motywacyjne to nagroda dla Partnera za sprzedaż usług IBM – zarówno osobno, jak i w ramach większego rozwiązania.

Przegląd ofert

Jednostronicowe podsumowania większości ofert usług IBM dostępnych dla Partnerów Handlowych

Wspólny marketing usług / Digital Content Marketing

Narzędzia zaprojektowane z myślą o ułatwieniu skutecznego marketingu usług

Obsługa kanałów i materiały dotyczące oferty

Narzędzia i zasoby ułatwiające sprzedaż usług IBM