Dostęp do portalu My Sales Activity

Aby uzyskać dostęp do danych potencjalnych transakcji i programów motywacyjnych w portalu MySA, musisz mieć przypisaną rolę SalesConnect w programie PartnerWorld, a Twoja firma musi mieć aktywowane korzystanie z aplikacji SalesConnect for Business Partners. Skontaktuj się z Autoryzowanym Administratorem Profilu (APA) swojej firmy, aby uzyskać rolę SalesConnect w programie PartnerWorld.

Funkcje dostępne w portalu MySA

  • Tworzenie potencjalnych transakcji należących do Partnera Handlowego i zarządzanie nimi
  • Odbieranie informacji o potencjalnych transakcjach przekazywanych Partnerowi Handlowemu przez IBM
  • Identyfikowanie i określanie potencjalnych transakcji do objęcia finansowaniem w ramach wspólnego marketingu
  • Tworzenie i składanie wniosków o udział w programie motywacyjnym związanym z potencjalną transakcją

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dostęp do portalu MySA, wypełnij i prześlij formularz rejestracji w portalu MySA.

Portal My Sales Activity (MySA) – pierwsze kroki

Potrzebujesz pomocy?

Portal MySA – wsparcie i pytania

Pomoc elektroniczna do aplikacji MySA