Przegląd wymagań dotyczących kwalifikacji

– Aby otrzymać upoważnienie do prowadzenia odsprzedaży, uzyskać premie w wybranych programach motywacyjnych lub zdobyć kompetencje w zakresie wybranych produktów IBM, Partnerzy Handlowi muszą spełniać określone kryteria dotyczące kwalifikacji.

– Kwalifikacje są zazwyczaj klasyfikowane jako sprzedażowe i techniczne.

– Kwalifikacje są potwierdzane egzaminami. Materiały pomocnicze i dodatkowe informacje można znaleźć na szczegółowej stronie dotyczącej danego egzaminu.

Znajdź kwalifikacje wymagane dla Twojego produktu

Zobacz dostępne kwalifikacje, które pomogą Ci spełnić kryteria wymagane do otrzymania upoważnienia do prowadzenie odsprzedaży, uzyskania premii w ramach programu motywacyjnego lub zdobycia kompetencji.

Strefy kwalifikacji

Czym są strefy kwalifikacji?

Strefy kwalifikacji umożliwiają Partnerom Handlowym z różnych krajów, którzy w systemie PPS (IBM Partner Profiling System) mają ten sam identyfikator przedsiębiorstwa ogólnoświatowego, współużytkowanie kwalifikacji osiągniętych w jednym kraju w celu spełnienia wymagania dotyczącego kwalifikacji w innym kraju w obrębie tej samej grupy krajów (strefy kwalifikacji).

Wykorzystaj strefy kwalifikacji

Skontaktuj się z działem usług IBM PWCS, aby poprosić o odsyłacz do identyfikatora przedsiębiorstwa ogólnoświatowego, i podaj następujące informacje:

– pełne nazwy i identyfikatory przedsiębiorstw krajowych, które mają być powiązane danym identyfikatorem przedsiębiorstwa ogólnoświatowego,

– określenie, która nazwa i który identyfikator przedsiębiorstwa krajowego odnoszą się do centrali,

– potwierdzenie, że jedno z powiązanych przedsiębiorstw ma co najmniej 50% udziałów w innych powiązanych przedsiębiorstwach, wraz z odpowiednią dokumentacją w tym zakresie.

Zarejestruj swoje kwalifikacje

 Autoryzowany Administrator Profilu (APA) każdego Partnera Handlowego jest odpowiedzialny za zgłaszanie do systemu PPS – w imieniu pracowników przedsiębiorstwa – faktu uzyskania certyfikacji. Proste instrukcje i warunki dotyczące zmian w zakresie kwalifikacji pracowników można znaleźć w Podręczniku dotyczącym aktualizacji kwalifikacji.