Rozszerz obszar działania swojej firmy

Opcja Software Access Option to roczna subskrypcja, która pozwala Partnerom Handlowym korzystać z Katalogu dostępu do oprogramowania.

Partner może wykorzystać oprogramowanie dystrybuowane przez IBM w różnych celach, takich jak:

 • Opracowywanie rozwiązań komercyjnych sprzedawanych klientom końcowym.

 • Opracowywanie nowych wersji rozwiązania po opublikowaniu wersji początkowej.

 • Testowanie rozwiązań przed ich wprowadzeniem na rynek.

 • Szkolenie pracowników i klientów.

 • Przeprowadzanie demonstracji, oceny lub weryfikacji koncepcji w siedzibie firmy, w chmurze lub w lokalizacji klienta przez okres maksymalnie 90 dni.

Katalog dostępu do oprogramowania

Rozszerz zakres działania swojej firmy dzięki dostępowi do ponad 16 tysięcy dystrybuowanych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania są w pełni licencjonowane i mogą być używane jednocześnie przez wielu członków zespołu we wszystkich lokalizacjach w danym kraju. Możesz tworzyć prototypy rozwiązań, szkolić użytkowników wewnętrznych i przeprowadzać weryfikację koncepcji.

Wsparcie działalności Partnera

Używaj produktów, które sprzedajesz. Pobieraj rozwiązania i wykorzystuj je wewnętrznie w ograniczonym zakresie, jeśli Twoja firma zajmuje się sprzedażą lub promowaniem tych produktów. Pogłębiaj wiedzę na temat oprogramowania IBM, aby skutecznie promować je wśród swoich klientów.

Wiele języków i systemów operacyjnych

Wszystkie w pełni funkcjonalne produkty są dostępne w wielu językach i systemach operacyjnych. Dotyczy to produktów z grupy rozwiązań analitycznych, aplikacji chmurowych, rozwiązań dla handlu i służby zdrowia, internetu rzeczy, zabezpieczeń, mechanizmów społecznościowych, systemowego oprogramowania pośredniego, pamięci masowych i platformy Watson.

Potrzebujesz więcej?

Jeśli poszukujesz pełnego pakietu zasobów, zapoznaj się z pakietem Value Package.

Oprócz obszernej oferty rozwiązań licencjonowanych znajdujących się w Katalogu dostępu do oprogramowania Partnerzy uzyskują także nieograniczone, całodobowe zdalne wsparcie techniczne oraz świadczoną przez ekspertów IBM pomoc w zakresie określania wielkości systemu w trakcie działań przedsprzedażnych. Otrzymują również zwrot kosztów szkoleń i certyfikatów w ramach programu You Pass, We Pay oraz 12-miesięczną subskrypcję wybranych produktów IBM SaaS.

Czy chcesz dokonać zakupu?

Opłata roczna: 995 USD

Informacje o zamawianiu

 • Aby zamówić opcję Software Access Option, użytkownik musi być Autoryzowanym Administratorem Profilu w swoim przedsiębiorstwie.
 • Aby możliwe było zamówienie opcji Software Access Option, informacje zawarte w profilu przedsiębiorstwa w programie PartnerWorld muszą być aktualne. Niepełne bądź niepoprawne dane, takie jak nazwa firmy, adres pocztowy, nazwisko Podstawowej Osoby Kontaktowej ds. Relacji lub identyfikator VAT (numer NIP lub podobny w krajach, w których jest on wymagany) w profilu w programie PartnerWorld, mogą spowodować znaczne opóźnienie w przetwarzaniu zamówienia.
 • Zaktualizuj profil w programie PartnerWorld.
 • Zanim Partnerowi zostaną udostępnione świadczenia związane z opcją Software Access Option, Autoryzowany Administrator Profilu musi zaakceptować Załącznik dotyczący korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld. W zależności od siedziby uczestnika, może okazać się konieczne podpisanie załącznika w postaci dokumentu drukowanego, a nie w formacie elektronicznym.
 • Po zakupieniu opcja Software Access Option ma zastosowanie do wszystkich zarejestrowanych lokalizacji w ramach Przedsiębiorstwa Krajowego.
 • Przetworzenie zamówienia elektronicznego może potrwać do 10 dni roboczych.
 • Subskrypcja opcji Software Access Option wygasa po upływie 12 miesięcy od podpisania Załącznika dotyczącego korzystania z oprogramowania objętego programem PartnerWorld.
 • System pozwala na odnowienie dostępu na 30 dni przed wygaśnięciem. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp, Autoryzowany Administrator Profilu przedsiębiorstwa powinien dokonać zakupu opcji na kolejne 12 miesięcy w okresie odnowienia.
 • Opcja IBM Software Access Option jest dostępna w większości krajów¹.
 • Dostęp do świadczeń związanych z opcją Software Access Option mogą mieć tylko zarejestrowani pracownicy, znajdujący się w tym samym kraju, w którym zakupiono opcję. Oddzielną opcję Software Access Option należy zakupić dla każdego kraju, w którym zarejestrowani pracownicy chcą pobierać i wykorzystywać produkty z Katalogu dostępu do oprogramowania.
 • Wysokości opłat są wyświetlane w systemie zamówień elektronicznych podczas zamawiania. Zakup zapewnia dostęp do świadczeń przez okres 12 miesięcy. Zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Jeśli jakiekolwiek władze nałożą na transakcję cło, podatek lub inną opłatę (z wyjątkiem opłat naliczanych od dochodu netto IBM), to Partner będzie zobowiązany do uiszczenia stosownej kwoty.

¹ Produkty oferowane w ramach świadczeń mogą nie być aktualnie dostępne we wszystkich krajach i na wszystkich platformach oraz mogą być udostępniane w różny sposób. W przypadku konkretnego świadczenia lub regionu geograficznego mogą mieć zastosowanie warunki dodatkowe. Świadczenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według uznania IBM Corporation.

Instrukcje specjalne

Specjalne instrukcje dla krajów z regionu Azji Południowo-Wschodniej

W przypadku formy płatności „faktura IBM” (zamówienie) należy przekazać płatność na konto podane w odpowiedniej tabeli poniżej. Twoja firma powinna skorzystać z tych instrukcji, jeśli IBM wymaga uiszczenia płatności przy zamówieniu („Cash on Order”), czyli zapłaty z góry. 
Skorzystaj z informacji o rachunku i banku odpowiadających walucie danej transakcji. Przykłady:

 • Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Australii, a faktura IBM jest wystawiona w dolarach australijskich, użyj rachunku dla płatności w AUD.
 • Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Wietnamie, a faktura IBM jest wystawiona w dolarach amerykańskich, użyj rachunku dla płatności w USD.

 

Szczegóły rachunku dla płatności w USD
     

Nazwa rachunku: IBM Singapore Pte Ltd

Rachunek bieżący w USD: 2510246-05-6

Kod Swift: DEUTSGSG

Nazwa banku: Deutsche Bank AG, oddział w Singapurze

Adres banku: 1 Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapur 048583. 

Szczegóły rachunku dla płatności w SGD
    

Nazwa rachunku: IBM Singapore Pte Ltd

Kod banku: 7463

Kod oddziału: 001

Rachunek bieżący w USD: 2510246-00-0

Nazwa banku: Deutsche Bank AG, oddział w Singapurze
     

Szczegóły rachunku dla płatności w AUD
    

Nazwa rachunku:  IBM Australia Limited

Numer BSB + numer rachunku:  012263 836810054

Kod Swift:  ANZBAU3M

Nazwa banku:  Australia and New Zealand Banking Group Limited

Adres banku: Shop 224 Castle Towers Shopping Centre, 6-14 Castle Street, Castle Hill, NSW, 2154
                           

Szczegóły rachunku dla płatności w NZD:    

Nazwa rachunku:  IBM New Zealand Limited

Numer BSB + numer rachunku:  011839 034479400

Kod Swift: ANZBNZ22

Nazwa banku:  ANZ Bank New Zealand Limited

Adres banku: 205 Queen Street, Auckland CBD, Auckland 1010, Nowa Zelandia

W przypadku bezpośredniego przelewu na rachunek należy przesłać kopię potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną do odpowiednich osób kontaktowych ds. należności w danym regionie:

Osoby kontaktowe ds. należności: Wsparcie techniczne sprzedaży

E-mail: gohbi@my.ibm.com

Region: Azja Południowo-Wschodnia, Hongkong i Tajwan

Faks: 603-2301 8055
                           

Osoby kontaktowe ds. należności: Bezpłatne vouchery na test sprawdzający kwalifikacje w zakresie sprzedaży oprogramowania

E-mail: kjw@kr.ibm.com

Region: Korea

Faks: 82-2-3781-6604
                           

Osoby kontaktowe ds. należności: Dostęp do oprogramowania

E-mail: credit@nz1.ibm.com

Region: Nowa Zelandia

Faks: 64-4-576-5917
                           

Osoby kontaktowe ds. należności: Zdalne wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej

E-mail: acctsrec@au1.ibm.com

Region: Australia

Faks: 61-2-9407-5312

Specjalne instrukcje dla krajów z regionu Karaibów

Elektroniczny system składania zamówień w programie PartnerWorld jest obecnie niedostępny dla Partnerów Handlowych mających siedzibę w krajach karaibskich. Aby dokonać zakupu płatnych produktów oferowanych (pakietu Value Package lub opcji Software Access Option), Podstawowa Osoba Kontaktowa ds. Relacji lub Autoryzowany Administrator Profilu musi skontaktować się z administratorami programu PartnerWorld pod adresem pwisv@us.ibm.com&nbsp i złożyć wniosek o specjalną obsługę rozliczenia dla nabywanego elementu. Wiadomość e-mail z takim wnioskiem musi zawierać zrzut ekranu ze strony zamówienia z podaną ceną produktu oferowanego, który Twoja firma zamierza nabyć.

Czy masz jakieś pytania dotyczące procesu zakupu, fakturowania, odnawiania subskrypcji lub Katalogu dostępu do oprogramowania?