Przegląd

Subskrybenci pakietu Value Package mogą uzyskać bezpłatne vouchery na testy sprawdzające kwalifikacje w zakresie sprzedaży oprogramowania IBM. Dzięki nim Partnerzy Handlowi mogą bez dodatkowych opłat zdobyć kwalifikacje niezbędne do przejścia na kolejny poziom uczestnictwa w programie PartnerWorld oraz wziąć udział w programach motywacyjnych związanych z oprogramowaniem IBM. Vouchery są dodatkową korzyścią, oferowaną w uzupełnieniu refinansowania otrzymywanego w ramach programu You Pass, We Pay.

Liczba dostępnych voucherów

Liczba voucherów dostępnych w ramach pakietu Value Package zależy od poziomu uczestnictwa w programie PartnerWorld. Partner występujący o voucher musi mieć aktywną subskrypcję pakietu Value Package. Voucher musi zostać wykorzystany w ciągu sześciu miesięcy od daty wystawienia. 

Registered – maks. 6 na rok*

Silver – maks. 12 na rok*

Gold – maks. 20 na rok*

Platinum – maks. 40 na rok*

*Początek i koniec roku odpowiadają datom rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji pakietu Value Package. Należy pamiętać, że w przypadku odnawiania subskrypcji pakietu Value Package nowy zestaw voucherów stanie się dostępny dopiero po wygaśnięciu bieżącego planu i wejściu w życie nowego planu.

Zasady korzystania z voucherów

  • Vouchery są ważne przez sześć miesięcy. Voucher niewykorzystany w tym okresie traci ważność.
  • Liczba dostępnych voucherów zależy od poziomu uczestnictwa w programie PartnerWorld. Partner może wystąpić o przyznanie maksymalnej liczby przysługującej na danym poziome przy każdym odnowieniu subskrypcji pakietu Value Package po 12 miesiącach.
  • Jeśli poziom uczestnictwa ulegnie zmianie, automatycznie zmieni się liczba voucherów przydzielonych Partnerowi
  • Partner może w danym momencie wystąpić o wydanie tylko jednego vouchera
  • Numeru vouchera można użyć tylko raz
  • Niewykorzystane vouchery, które straciły ważność, nie mogą być zastąpione i są wliczane do przydziału przysługującego Partnerowi
  • Vouchery umożliwiają jedynie udział w testach sprawdzających kwalifikacje w zakresie sprzedaży. Numery serii testów sprawdzających kwalifikacje w zakresie sprzedaży zaczynają się od „M” (na przykład: M1000-001) 
  • Voucherów nie można wykorzystać w testach sprawdzających kwalifikacje techniczne, których numery serii zaczynają się od „P”