Kompetencje w zakresie tworzenia rozwiązań

Przemysł i produkcja

Partnerzy, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie wdrożonymi u klientów rozwiązaniami do transformacji dla sektora przemysłu i produkcji w publicznym i hybrydowym środowisku platformy IBM Cloud.

Usługi bankowe i finansowe

Partnerzy Handlowi, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie wdrożonymi u klientów rozwiązaniami dla sektora usług bankowych i finansowych w publicznym i hybrydowym środowisku platformy IBM Cloud.

Obciążenia podlegające regulacjom

Ta kompetencja wyróżnia Partnerów Handlowych IBM, którzy opracowują rozwiązania w publicznym i hybrydowym środowisku platformy IBM Cloud, przeznaczone dla klientów zobowiązanych do przestrzegania ścisłych regulacji i przepisów.

Kompetencje w zakresie usług w chmurze

Przemysł i produkcja

Partnerzy Handlowi, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie przeprowadzonym projektem migracji aplikacji klienta do chmury i ich modernizacji pod kątem chmury, z wykorzystaniem chmury publicznej IBM oraz rozwiązań IBM Cloud Pak jako hybrydowej platformy wielochmurowej.

Usługi bankowe i finansowe

Partnerzy Handlowi, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie przeprowadzonym projektem migracji aplikacji klienta do chmury i ich modernizacji pod kątem chmury, z wykorzystaniem chmury publicznej IBM oraz rozwiązań IBM Cloud Pak jako hybrydowej platformy wielochmurowej.

Modernizacja aplikacji

Partnerzy Handlowi, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie przeprowadzonym u klienta projektem modernizacji jego aplikacji pod kątem chmury, z wykorzystaniem technologii chmury publicznej IBM.

Migracja obciążeń VMware

Partnerzy Handlowi, którzy osiągnęli tę kompetencję, wykazują się biegłością techniczną oraz pomyślnie przeprowadzonym u klienta projektem przeniesienia obciążeń VMware do chmury publicznej IBM, co przyspieszyło automatyzację zarówno z użyciem VMware, jak i specjalistycznych narzędzi i procesów na platformie IBM Cloud.

Kompetencje w zakresie usług dotyczących danych i sztucznej inteligencji

Przegląd

Ścieżka Usługi dotycząca laboratoriów eksperckich w zakresie danych i sztucznej inteligencji (Data and AI Expert Labs) jest przeznaczona dla Partnerów Handlowych, którzy dysponują zaawansowanymi kwalifikacjami technicznymi i wykazali się pomyślnymi wdrożeniami rozwiązań Data and AI Expert Labs. Zostań uczestnikiem, aby uzyskać pełny dostęp.

Sztuczna inteligencja

 • Cognos Analytics
 • OpenPages – ryzyko i zgodność
 • Planning Analytics
 • RegTech (bezpieczniejsze płatności)
 • Watson Assistant (opieka pracownicza)
 • Watson Discovery (wyszukiwanie)
 • Watson Voice & Speech (transkrypcja, modelowanie i trenowanie modeli)

Architektura infrastruktury

 • Cloud Pak for Data
 • Analityka danych (narzędzia i środowisko wykonawcze)
 • Bazy danych i hurtownie danych
 • DataOps
 • NPS (Netezza)

Kompetencje w zakresie sprzedaży

Operacje biznesowe

 • Kompetencja w zakresie zasobów i operacji
 • Kompetencja w zakresie inżynierii ciągłej
 • Kompetencja w zakresie platformy Watson IoT

 

Chmura

 • Kompetencja w zakresie zarządzania chmurą
 • Kompetencja w zakresie integracji i programowania w chmurze
 • Kompetencja w zakresie platformy przetwarzania w chmurze
 • Kompetencja w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania
 • Kompetencja w zakresie cyfrowej automacji procesów biznesowych
 • Kompetencja w zakresie chmury prywatnej

Dane i sztuczna inteligencja

 • Kompetencja w zakresie analityki danych i analizy biznesowej
 • Kompetencja w zakresie przestępstw finansowych
 • Kompetencja w zakresie danych hybrydowych
 • Ujednolicony nadzór i integracja
 • Zgodność z przepisami i nadzór
 • Rozwiązania Watson Foundation

IBM Global Financing

Kompetencja w zakresie usług IBM Global Financing

Bezpieczeństwo

 • Kompetencja w zakresie wiarygodności cyfrowej
 • Zarządzanie zagrożeniami

Usługi

 • Usługi infrastrukturalne
 • Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Sterling

Kompetencja w zakresie produktów IBM Sterling

Systemy IBM

 • IBM Z
 • LinuxOne
 • Power Systems
 • Storage Systems
 • Oprogramowanie Spectrum Storage