Otrzymaj voucher na wydarzenie za subskrypcję pakietu Value Package

Przy zakupie pakietu IBM Value Package Twoja firma może otrzymać jeden dodatkowy voucher uprawniający do 50-procentowej zniżki na opłatę rejestracyjną na wybrane wydarzenia i działania organizowane przez IBM, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie dotyczącej voucherów w serwisie programu PartnerWorld.

Otrzymasz voucher oznaczony unikalnym z numerem, który może zostać wykorzystany przez dowolną osobę w Twojej firmie, ale nie może być przekazany klientom lub pracownikom innych Partnerów Handlowych.

Voucher może zostać wykorzystany tylko raz.

Więcej informacji dotyczących tego vouchera oraz ich aktualizacje można znaleźć na stronie poświęconej voucherom w programie PartnerWorld. Zachęcamy do częstych odwiedzin tej strony, ponieważ będziemy na niej dodawać kolejne wydarzenia i działania objęte voucherami.

Ten voucher stanowi dodatkową korzyść oprócz voucherów na wydarzenia w ramach Programu PartnerWorld przyznawanych Partnerom Handlowym na poziomie Silver, Gold i Platinum.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

Warunki

  • Począwszy od marca 2019 roku, Podstawowe Osoby Kontaktowe ds. Relacji w firmach Partnerów Handlowych z opłaconymi, aktywnymi subskrypcjami pakietu Value Package otrzymają jeden voucher na wydarzenie w ramach programu PartnerWorld, przesłany pocztą elektroniczną z adresu voucher@us.ibm.com.
  • Vouchery za nowe subskrypcje pakietu Value Package zostaną rozesłane w ciągu jednego miesiąca od otrzymania przez IBM płatności za pakiet Value Package.
  • Vouchery za odnowienia subskrypcji pakietu Value Package zakupione później niż w marcu 2019 roku zostaną rozesłane w styczniu 2020 roku.
  • Oferty dotyczące wydarzeń i szkoleń zamieszczone na stronie poświęconej voucherom w programie PartnerWorld mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach.

Nie jesteś subskrybentem pakietu Value Package?

Aby skorzystać z oferty, musisz być uczestnikiem programu PartnerWorld i mieć aktywną subskrypcję pakietu Value Package.