Korzyści w zakresie wsparcia przedsprzedażnego oferowane w ramach pakietu Value Package to między innymi:

Techline

Zespół Techline świadczy usługi określania wielkości instalacji oprogramowania i rozwiązań IBM oraz udziela porad dotyczących licencjonowania w ramach programu Passport Advantage. Techline udostępnia również usługi elektronicznego wsparcia dotyczące sprzętu systemowego, w tym określania potrzeb związanych z produktami niezależnych producentów oprogramowania, odpowiada na pytania dotyczące oferty IBM oraz sprawdza poprawność konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź serwis WWW Techline.

Wsparcie techniczne sprzedaży

Asysta telefoniczna lub przedsprzedażna pomoc techniczna świadczona na miejscu w celu sfinalizowania najważniejszych transakcji i bieżącego transferu kwalifikacji oraz zapewnienia technicznej wykonalności proponowanego rozwiązania.

Ocena techniczna i ocena możliwości realizacji (TDA)

Po przygotowaniu listy kontrolnej TDA pracownik handlowy IBM dokonuje przeglądu oceny technicznej i oceny możliwości realizacji. Celem tych działań jest zwiększenie zadowolenia klientów, którzy nabywają oprogramowanie IBM i wdrażają je w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie incydentami

Koordynacja zarządzania incydentami w przypadku napotkania wielu problemów zgłaszanych do wsparcia technicznego.

Uprawnieni Partnerzy

Uprawnieni są wszyscy subskrybenci pakietu IBM Value Package. Aby uzyskać dostęp do oferty, uczestnicy muszą nabyć 12-miesięczną subskrypcję w poszczególnych krajach. Zgodność z warunkami używania jest weryfikowana w danym kraju.