Od jednego eksperta do drugiego

Jako Partner Handlowy uczestniczący w programie IBM® PartnerWorld® na poziomie Platinum masz bezpośredni dostęp do ekspertów IBM, z którymi możesz konsultować prace nad rozwiązaniem. Bez żadnych kosztów.

 

Wspólnie dopracujmy Twoje rozwiązanie.

Twoje kwalifikacje w połączeniu z wiedzą ekspertów technicznych i branżowych IBM zapewnią cenne informacje, profesjonalne podejścia i przemyślane metody, które przyspieszą rozwój Twojej firmy. Twórz i wdrażaj rozwiązania szybciej i taniej dzięki technologiom takim jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze czy łańcuch bloków.

Ilustracja przedstawiająca dwie osoby łączące dwa mózgi
Ilustracja przedstawiająca dwie osoby trzymające strzałkę znajdujące się w wykresie słupkowym

Ciesz się korzyściami dostępnymi na najwyższym poziomie uczestnictwa – Platinum –  i odnieś sukces.

Ilustracja przedstawiająca kobietę trzymającą rzutkę, na której stoi mężczyzna, wycelowaną w środek tarczy

Dzięki bezpłatnym konsultacjom ekspertów technicznych  oferowanym przez IBM na pewno sprostasz oczekiwaniom swoich klientów.

Ilustracja przedstawiająca spotkanie pięciu osób, które oglądają inne spotkanie na ekranie

Bezpłatna konferencja WWW z ekspertami IBM   zapewnia narzędzia potrzebne do tworzenia i wprowadzania innowacji.

Najlepsi eksperci techniczni i branżowi – tacy jak osoby z tytułem zasłużonego inżyniera IBM i starsi architekci techniczni – są gotowi zakasać rękawy i zabrać się do pracy, aby pomóc Partnerom Handlowym w dostarczaniu zróżnicowanych rozwiązań o dużej wartości. Skonsultuj się z nami i czerp korzyści w następujących obszarach:

  • IBM Cloud™
  • IBM Watson®
  • IBM Analytics
  • IBM Watson IoT™
  • IBM Security
  • IBM Blockchain
  • IBM Watson Customer Engagement

Informacje o tej korzyści

Skorzystaj z dostępu do ekspertów IBM, którzy udzielają konsultacji – w formie jednogodzinnej konferencji WWW – zespołom ds. transakcji Partnera Handlowego, dzięki czemu ich członkowie będą mogli szybciej zaprojektować rozwiązanie. Z konsultacji można korzystać w celu przygotowania transakcji lub w trakcie projektowania rozwiązania. Eksperci IBM świadczą taką usługę związaną z konkretną potencjalną transakcją bez naliczania opłat Partnerowi Handlowemu. Konsultacji udzielają najlepsi eksperci techniczni i branżowi, tacy jak osoby z tytułem zasłużonego inżyniera IBM i starsi architekci techniczni zajmujący się rozwiązaniami IBM wspomagającymi rozwój (do których należą chmura, rozwiązania kognitywne, Watson, rozwiązania analityczne, internet rzeczy, bezpieczeństwo, łańcuch bloków i rozwiązania dla handlu). 

 

Uprawnieni Partnerzy

Kraje: na całym świecie

Poziom programu: Platinum

Koszt: Brak

Kroki

1. Partner Handlowy IBM inicjuje wniosek przez wypełnienie formularza.

2. Gdy IBM otrzyma wniosek:

  • Menedżer Projektu ze strony IBM wyśle Partnerowi Handlowemu prezentację PowerPoint, która będzie zawierać wskazówki na temat potrzebnych danych dotyczących Klienta, strategii sprzedaży i proponowanego projektu rozwiązania, a także listę najważniejszych pytań lub problemów, które zespół ds. transakcji Partnera Handlowego chciałby rozwiązać z pomocą ekspertów IBM podczas konsultacji.
  • Zostanie ustalony termin rozmowy telefonicznej dotyczącej wstępnego zakresu konsultacji. Celem tej rozmowy jest zaplanowanie konsultacji ekspertów technicznych, zapoznanie się z informacjami dostarczonymi przez Partnera Handlowego, określenie obszarów wiedzy specjalistycznej, jaką muszą dysponować eksperci w trakcie konsultacji, identyfikacja uczestników zespołu ds. transakcji ze strony Partnera Handlowego oraz ustalenie preferowanego czasu konsultacji.

3. Menedżer Projektu ze strony IBM wskazuje niezbędnych ekspertów IBM, którzy mogą wziąć udział w konsultacjach, udostępnia informacje dostarczone przez Partnera Handlowego i planuje termin konsultacji w formie konferencji WWW.

4. W trakcie konsultacji główny specjalista techniczny Partnera Handlowego przedstawi projekt rozwiązania i najważniejsze pytania. Eksperci IBM przeprowadzą dyskusje z zespołem ds. transakcji ze strony Partnera Handlowego, odpowiedzą na pytania oraz przedstawią rekomendacje, dzięki którym możliwe będzie udoskonalenie projektu rozwiązania.

5. Rezultat: po zakończeniu konsultacji uczestnicy ze strony Partnera Handlowego dostaną podsumowanie zaleceń przedstawionych w trakcie dyskusji. Zespół ds. transakcji Partnera Handlowego jest odpowiedzialny za postępowanie zgodnie z tymi zaleceniami, które zespół ten uzna za właściwe.

Złóż wniosek o konsultacje ekspertów technicznych