Zacznij już teraz

Pobierz najnowsze wersje oprogramowania IBM na potrzeby prezentacji, oceny, szkoleń, tworzenia i testowania aplikacji komercyjnych oraz w celu używania, w ograniczonym zakresie, w swojej codziennej działalności wewnętrznej*

Pakiety IBM Partner Package

W ramach pakietów IBM Partner Package dostępne są zasoby potrzebne do nauki oraz tworzenia i testowania produktów na dużą skalę

Wymagania

Wszyscy uczestnicy programu PartnerWorld, którzy nabyli subskrypcję na pakiet IBM Value Package, na opcję Software Access Option lub na pakiet IBM Partner Package, spełniają wymagania.

Dostęp uzyskuje się po nabyciu subskrypcji na pakiet. 

Produkty NIE mogą być używane w następujących celach:

  • Wsparcie produkcji
  • Tworzenie i testowanie aplikacji na potrzeby wewnętrzne Partnera
  • Tworzenie unikalnych aplikacji lub świadczenie usług doradczych na rzecz konkretnego klienta
  • Tworzenie i testowanie aplikacji przeznaczonych do użycia w środowisku outsourcingu procesów biznesowych, w którym Partner prowadzi działalność lub wykonuje konkretną funkcję biznesową w imieniu swoich klientów
  • Świadczenie usług serwisu/wsparcia (nawet nieodpłatnie), w tym na rzecz użytkowników końcowych Partnera
  • Ocena konkurencyjności naszych produktów