Wykorzystuj oprogramowanie z Katalogu dostępu do oprogramowania IBM we własnej działalności

Partnerzy Handlowi uczestniczący w programie IBM PartnerWorld, którzy nabędą subskrypcję pakietu IBM Value Package lub opcji Software Access Option, mogą wykorzystywać oprogramowanie IBM na potrzeby własnej działalności

Dzięki korzystaniu z oprogramowania IBM do prowadzenia własnej działalności rozwiniesz swoje kwalifikacje związane z tym oprogramowaniem i zwiększysz efektywność jego sprzedaży swoim klientom

Wymagania wstępne

 • Partner Handlowy musi mieć aktywną subskrypcję pakietu IBM Value Package lub opcji Software Access Option i musi zaakceptować warunki określone w załączniku dotyczącym pakietu Value Package Attachment lub załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania.
 • Po wygaśnięciu subskrypcji Partner musi zaprzestać korzystania z oprogramowania.

Kiedy można korzystać z oprogramowania IBM we własnej działalności?

 • Aby korzystać z oprogramowania IBM we własnej działalności, Partner Handlowy musi aktywnie sprzedawać to oprogramowanie lub wpływać na jego sprzedaż.
 • Oprogramowanie może być używane tylko na potrzeby działalności tych części przedsiębiorstwa Partnera Handlowego, które zasadniczo zajmują się sprzedażą tego oprogramowania lub wpływaniem na jego sprzedaż.
 • Oprogramowanie to nie może być łączone z oprogramowaniem nabytym w ramach programu Passport Advantage.
 • Oprogramowanie jest udostępniane w stanie, w jakim się znajduje (as-is), i nie jest objęte wsparciem.

Programy i ilości kwalifikujące się do używania we własnej działalności Partnera

 • Partner Handlowy jest upoważniony do używania uzasadnionej ekonomicznie liczby egzemplarzy oprogramowania IBM pobranego z Katalogu dostępu do oprogramowania, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku dotyczącym pakietu Value Package lub załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania.
 • Produkty Tealeaf nie mogą być używane przez dystrybutorów VAD na potrzeby prowadzenia własnej działalności.

Nie można używać do wykonywania zadań odpłatnych

Oprogramowanie nie może być wykorzystywane do generowania przychodów bezpośrednich poprzez pobieranie opłat za usługi takie jak:

 • Tworzenie/modyfikowanie aplikacji/rozwiązań dla konkretnych klientów
 • Wykonywanie działań w środowisku outsourcingu procesów biznesowych, w którym Partner Handlowy prowadzi działalność lub w inny sposób udostępnia konkretne funkcje biznesowe w imieniu swoich klientów
 • Prowadzenie szkoleń nieautoryzowanych przez IBM
 • Świadczenie usług konferencyjnych na rzecz osób trzecich

Nie można używać w celu świadczenia bezpłatnych usług wsparcia

 • Oprogramowanie nie może być używane do zapewnienia wsparcia użytkownikom końcowym, nawet jeśli takie wsparcie jest im udostępniane bez żadnych opłat.
 • Obowiązują wszystkie pozostałe warunki określone w załączniku dotyczącym pakietu Value Package lub załączniku dotyczącym korzystania z oprogramowania.

Sprawdź ponownie pod kątem zmian

 • Niniejsze kryteria mogą ulec zmianie bez powiadomienia i muszą zostać poddane przeglądowi za każdym razem, gdy pakiet IBM Value Package lub opcja Software Access Option są odnawiane lub gdy Partner Handlowy instaluje oprogramowanie z Katalogu dostępu do oprogramowania na potrzeby własnej działalności.