Nowość! Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące wybranego rozwiązania IBM Cloud Pak lub pomoc w razie problemów!

Zdalne wsparcie techniczne umożliwia uzyskanie pomocy dotyczącej tworzenia aplikacji współpracujących z wybranymi serwerowymi systemami operacyjnymi IBM oraz wieloserwerowymi produktami i technologiami pobieranymi z Katalogu dostępu do oprogramowania. Wsparcie to – udzielane na etapie opracowywania komercyjnych projektów wdrożeniowych – obejmuje asystę techniczną w zakresie problemów i pytań związanych z użytkowaniem, migracją, instalacją i integracją produktów.

To świadczenie przedwdrożeniowe jest zawarte w pakiecie IBM Value Package.

Aby wysłać pytanie:

 • Uzyskaj dostęp do zdalnego wsparcia technicznego
 • Wybierz odpowiedni produkt lub obszar technologii, którego dotyczy pytanie
 • Wpisz swoje pytanie lub opisz problem

Uprawnieni uczestnicy mogą przesyłać pytania dotyczące problemów technicznych, korzystając ze zdalnego wsparcia technicznego, a także uzyskać dostęp do narzędzia IBM Service Request do obsługi zgłoszeń serwisowych w celu wyświetlenia statusu lub zaktualizowania zgłoszenia.

Zobacz produkty objęte wsparciem

Zdalne wsparcie techniczne w ramach pakietu Value Package obejmuje:

Wybrane rozwiązania IBM Cloud Pak

 • IBM Cloud Pak for Applications
 • IBM Cloud Pak for Automation
 • IBM Cloud Pak for Data
 • IBM Cloud Pak for Integration
 • IBM Cloud Pak for Multicloud Management

Systemy operacyjne

Zapewniamy wsparcie działań programistycznych w następujących systemach operacyjnych IBM:

 • AIX
 • IBM i oraz licencjonowane dla niego programy
 • z/OS

Rozwiązania z Katalogu dostępu do oprogramowania IBM

Wspieramy wybrane produkty z Katalogu dostępu do oprogramowania IBM oferowane przez wymienione poniżej jednostki organizacyjne.

Wiele z tych produktów działa także w systemach Windows i Linux, a nie tylko w systemach AIX, IBM i oraz z/OS.

 • IBM Analytics
 • IBM Commerce
 • IBM Hybrid Cloud
 • IBM Mobile
 • IBM Security
 • IBM Systems

Usługi IBM Cloud i środowiska wykonawcze

 • Środowisko wykonawcze Liberty
 • Środowisko wykonawcze Node.js
 • API Connect
 • BPM on Cloud
 • Business Rules
 • Cloud Foundry
 • Cloudant
 • Środowisko DevOps
 • Integration Bus on Cloud
 • Message Hub
 • Mobile Foundation Core
 • Mobile Foundation Push Notifications
 • Mobile Foundation App ID
 • MQ on Cloud
 • ODM on Cloud
 • Secure Gateway
 • WAS on Cloud

Uwaga: produkty objęte wsparciem mogą ulec zmianie bez powiadomienia, według uznania IBM Corporation.

Obszary związane z programowaniem

Uzyskaj szybkie wsparcie na zaawansowanym poziomie w złożonych obszarach tworzenia aplikacji, takich jak:

 • Interakcja oraz współdziałanie między platformami i produktami
 • Usługi sieciowe i programowanie w sieci
 • Komunikacja
 • Interfejsy API i środowiska programistyczne
 • Systemy zarządzania bazami danych
 • Handel elektroniczny
 • Serwery transakcyjne
 • Kolejkowanie komunikatów
 • Serwery aplikacji WWW

Nie świadczymy wsparcia dla:

 1. Użytkowników końcowych po stronie Klienta (nie zapewniamy wsparcia w przypadku zdarzeń systemowych lub dotyczących systemów użytkowników końcowych po stronie Klienta)
 2. Systemów produkcyjnych firmy Partnera lub oprogramowania IBM używanego w celu wsparcia działalności Partnera
 3. Systemów operacyjnych i produktów innych niż systemy i produkty IBM
 4. Nieobsługiwanych wersji lub środowisk

Uprawnieni Partnerzy

Aby uzyskać dostęp do oferty, uczestnicy muszą nabyć 12-miesięczną subskrypcję na pakiet IBM Value Package w poszczególnych krajach. Zgodność z warunkami używania jest weryfikowana w danym kraju.

Proces

1. Wyślij wniosek o zdalne wsparcie techniczne

Uprawnieni uczestnicy mogą przesyłać pytania dotyczące problemów technicznych za pomocą formularza wniosku o zdalne wsparcie techniczne.

2. Użyj narzędzia IBM Service Request, aby przejrzeć wysłane pytania

Po wysłaniu wniosku o zdalne wsparcie techniczne otwieramy w Twoim imieniu rekord PMR (Problem Management Record). Możesz uzyskać dostęp do swoich rekordów PMR za pośrednictwem aplikacji do zgłaszania problemów – IBM Service Request. Możesz wyświetlić bieżący status i zaktualizować informacje w rekordzie PMR.

*Przekształcenie przesłanego pytania w rekord PMR może potrwać 48 godzin

*Uwaga: proces przenoszenia rekordów PMR do systemu SalesForce jest realizowany odrębnie dla każdego produktu. Jeśli Twój rekord PMR został przeniesiony, otrzymasz informację o tym pocztą elektroniczną. Uzyskaj dostęp do przeglądarki Salesforce Case Viewer, aby wyświetlić przeniesione rekordy PMR.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia IBM Service Request, użyj swojego identyfikatora IBM.

Jeśli masz problemy z wyświetleniem swoich rekordów PMR w serwisie PartnerWorld, sprawdź swój status Partnera Handlowego w narzędziu IBM Service Request:

 1. Wybierz opcję Rejestracje oprogramowania z menu nawigacyjnego po lewej stronie w narzędziu IBM Service Request (to domyślna strona wyświetlana użytkownikom, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w narzędziu).
 2. Kliknij odsyłacz Kliknij tutaj, aby sprawdzić status Partnera Handlowego znajdujący się w pobliżu dolnej części strony „Rejestracje Oprogramowania”.

Ta czynność powinna zsynchronizować rejestrację w serwisie PartnerWorld z narzędziem IBM Service Request.

Jeśli nadal masz problemy z przeglądaniem swoich rekordów PMR w serwisie PartnerWorld, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do działu pomocy obsługującego zgłoszenia serwisowe. W wiadomości e-mail podaj swoje imię i nazwisko, identyfikator IBM, identyfikator lokalizacji PartnerWorld oraz numer rekordu PMR, jeśli dotyczy.

Uwaga: w przypadku rekordów PMR dotyczących systemu AIX nie korzystaj z opcji „Dołącz odpowiedni plik”. Aby uzyskać wskazówki dotyczące wysyłania plików lub danych, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego.

Samoobsługa

Zasoby samopomocy

Rozwiąż problemy techniczne za pomocą zasobów IBM online, zgłaszaj problemy, otrzymuj wsparcie przedsprzedażne i uzyskaj więcej wsparcia za pośrednictwem ośrodków IBM Business Partner Solution Hub.

Warunki

Nie ma ograniczenia liczby wiadomości e-mail na temat zdarzeń. „Zdarzenie” to jedno pytanie lub jeden problem oraz stosowna odpowiedź. IBM nie ujawni informacji licencjonowanych lub prawnie zastrzeżonych i nie może zagwarantować udzielenia odpowiedzi na wszystkie zdarzenia.

Informacje dotyczące zdarzeń muszą być wysyłane w języku angielskim. Wiadomości e-mail dotyczące zdarzeń mogą być wysyłane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu WWW PartnerWorld. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy danego Przedsiębiorstwa Krajowego mogą wysyłać pytania pocztą elektroniczną. Wsparcie jest ogólnie dostępne od 7.00 do 19.00 czasu środkowoamerykańskiego, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych. PartnerWorld nie obsługuje rekordów PMR o poziomie istotności 1.

Staramy się odpowiadać na rekordy PMR w ciągu jednego dnia roboczego. Złożone problemy zwykle wymagają więcej czasu na rozwiązanie. Jeśli nie jest możliwe udzielenie natychmiastowej odpowiedzi, odpowiedź będzie zawierać aktualizację statusu oraz prośbę o podanie dodatkowych informacji związanych z danym zdarzeniem. W niektórych przypadkach, po stwierdzeniu, że problem ma charakter defektu, użytkownik może zostać poproszony o skontaktowanie się z lokalnym działem wsparcia w swoim kraju.