Dostosowane rozwiązania w zakresie finansowania umożliwiające zaspokojenie potrzeb klientów

Finansowanie chmury IBM

Obsługa pełnego cyklu życia inwestycji klienta w technologie przetwarzania w chmurze z wykorzystaniem konkurencyjnych opcji finansowania – system płatności zamiast wysokich kosztów ponoszonych z góry.

Finansowanie usług SaaS

Zawieraj korzystniejsze transakcje dotyczące rozwiązań SaaS – zastosuj plan płatności, jeśli w umowie SaaS przewidziane są roczne lub wieloletnie płatności uiszczane z góry. Wykorzystaj ofertę IBM Global Financing, aby sfinansować niezbędne opcje odnowienia subskrypcji i wsparcia, co pozwoli klientom uniknąć opóźnień w projektach.

Finansowanie rozwiązań IBM Watson

Pomóż klientom szybko wdrożyć technologie kognitywne dzięki elastycznym opcjom finansowania, które umożliwią im zmniejszenie płatności uiszczanych z góry oraz optymalizację kosztów projektu w stosunku do spodziewanych korzyści.

Finansowanie rozwiązań IBM Watson Supply Chain

Pomóż klientom zbudować sprawniej funkcjonujący łańcuch dostaw: zastosuj przystępne plany płatności do obsługi subskrypcji SaaS oraz rozwiązań lokalnych, wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji i zapewniających większą widoczność elementów tego łańcucha.

Finansowanie infrastruktury informatycznej

Pomóż klientom pozyskać elementy infrastruktury informatycznej, w tym serwery IBM Power Systems, pamięci masowe IBM i serwery mainframe IBM Z, oferując konkurencyjne opcje dzierżawy oraz pożyczki z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Finansowanie rozwiązań IBM z dziedziny bezpieczeństwa

Wspieraj priorytetowe inicjatywy klientów w dziedzinie bezpieczeństwa, oferując przystępny plan płatności i atrakcyjne oprocentowanie zamiast uiszczanych z góry opłat za oprogramowanie IBM.

Finansowanie usług IBM

Pomóż swoim klientom zaprojektować i zbudować platformy niezbędne do rozwoju przedsiębiorstwa. Skorzystaj z naszych atrakcyjnych rozwiązań finansowych, dzięki którym usługi IBM staną się bardziej przystępne cenowo.

Finansowanie oprogramowania IBM

Pomóż klientom nabyć oprogramowanie, oferując im uproszczone umowy, elastyczne struktury płatności i atrakcyjne oprocentowanie. 

 • Konkurencyjne oprocentowanie powyżej 12 miesięcy w przypadku nowych licencji IBM oraz pierwszego roku subskrypcji i wsparcia*.
 • Konkurencyjne oprocentowanie w przypadku rozszerzonych systemów płatności: dwie płatności – połowa w trzecim miesiącu, reszta w dziewiątym miesiącu.

Finansowane usług serwisowych objętych wieloletnią umową

Uzyskaj z góry płatność za cały okres obowiązywania umowy i zmniejsz koszty wystawiania faktur i ściągania należności dzięki przedpłatom z tytułu odnowienia.

Skorzystaj z rozwiązań IBM Global Financing, aby pomóc klientom w uzyskaniu bardziej przewidywalnych przepływów środków pieniężnych i zmniejszeniu łącznych płatności. Pozwól im uniknąć potencjalnych corocznych podwyżek, oferując stałą cenę usług serwisowania.

Stabilny rozwój przedsiębiorstwa

 • Zdobywaj kolejne kontrakty dzięki proaktywnym działaniom – dokonaj przeglądu opcji aktualizacji w połowie okresu dzierżawy i przedłużenia umowy na koniec okresu dzierżawy.
 • Szybciej uzyskaj płatności – rozlicz faktury w ciągu zaledwie kilku dni.
 • Szybciej realizuj transakcje dzięki odroczeniu płatności.
 • IBM Global Financing oferuje plany płatności i opcje dzierżawy rozwiązań IBM**.
Miasto w nocy z punktami światła i linie łączące różne jego części
Kobieta z notesem rozmawiająca z mężczyzną trzymającym dokument

Dlaczego klienci cenią ofertę IBM Global Financing

 • Mniej opóźnień budżetowych dzięki udostępnieniu elastycznych opcji finansowania, w tym dłuższych terminów płatności i niestandardowych struktur płatności.
 • Niższe całkowite koszty użytkowania w porównaniu z zakupem i płatnością z góry lub pożyczką.
 • Elastyczność: możliwość rozszerzenia zakresu lub modernizacji w celu zmniejszenia ryzyka spadku żywotności infrastruktury informatycznej.
 • Wiele opcji zakończenia okresu dzierżawy.
 • Usprawnione zarządzanie aktywami z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi do monitorowania.
 • Uproszczone mechanizmy utylizacji zasobów.

Uwzględnij finansowanie w zawieranych transakcjach, aby ograniczyć ryzyko finansowe klienta i zwiększyć sprzedaż.

*Opłaty za oprogramowanie i usługi muszą być jednorazowe (nie okresowe). Minimalna wielkość transakcji wynosi 5000 USD, maksymalna – 1 000 000 USD. Poszczególne oferty mogą nie obejmować wszystkich produktów; informacji udzielają lokalni przedstawiciele.

**Treści inne niż należące do IBM, a stanowiące część całego rozwiązania dla klienta końcowego IBM, mogą również podlegać finansowaniu przez IBM Global Financing.

Zastrzeżenie:

Rozwiązania IBM Global Financing są oferowane przez działy i przedsiębiorstwa podporządkowane IBM na całym świecie. Trafiają do zakwalifikowanych klientów biznesowych i instytucji publicznych. Oferty leasingu i finansowania od IBM Global Financing dostarcza na terenie Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem IBM Credit LLC. Wysokość rat i dostępność oferty zależy od oceny zdolności kredytowej klienta, typu oferty, urządzenia, produktu oraz wybranych opcji, a także od kraju. Treści inne niż należące do IBM, a stanowiące część całego rozwiązania dla klienta końcowego IBM, mogą również podlegać finansowaniu przez IBM Global Financing.

 

Produkty inne niż sprzętowe muszą być sprzedawane za jednorazową (nie okresową) opłatą i są finansowane kredytem. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Stawki i oferta mogą zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. IBM i IBM Global Financing nie oferują ani nie zamierzają oferować ani świadczyć klientom usług księgowych, doradztwa podatkowego bądź doradztwa prawnego. Klienci powinni zasięgać opinii własnych doradców finansowych, podatkowych i prawnych. Wyłącznie klient jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje podatkowe lub księgowe podejmowane przez klienta lub w imieniu klienta. Dotyczy IBM Credit LLC w Kalifornii: kredyty są udzielane lub uzgadniane na mocy obowiązujących w Kalifornii przepisów w zakresie finansowania.