Korzystaj z danych u ich źródła

IBM rozszerza możliwość przetwarzania w chmurze także o brzeg sieci, ponieważ zapewnia autonomiczne funkcje zarządzania, które pozwalają stawić czoła problemom związanym z ogromną skalą, różnorodnością i dynamiką zmian.

Systemy brzegowe umożliwiają przetwarzanie i przechowywanie danych bliżej źródła, w którym są generowane, tak aby szybciej pozyskiwać informacje i odpowiednio reagować, ograniczać ekspozycję danych i utrzymywać ciągłość działania.

Do 2025 roku 75% danych korporacyjnych będzie przetwarzanych brzegowo (dziś to zaledwie 10%). 

Rozwiązania IBM do przetwarzania brzegowego

IBM Edge Application Manager

Jeden administrator może bezpiecznie zarządzać środowiskami aplikacji w dziesiątkach tysięcy punktów końcowych jednocześnie.

Punkty końcowe na brzegu sieci działają w oparciu o kontenery i Red Hat® OpenShift® – korporacyjną platformę harmonizacji Kubernetes. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie i elastycznie obejmować zasięgiem swoich działań nie tylko dowolne chmury publiczne i prywatne, ale także dowolne serwery i urządzenia brzegowe.

IBM Telco Network Cloud Manager

IBM Telco Network Cloud Manager to nowe inteligentne i zoptymalizowane rozwiązanie do zarządzania telekomunikacją, oferowane przez IBM i Red Hat®. W istotny sposób ułatwia ono świadczenie nowych usług i obniża wydatki operacyjne dostawców usług komunikacyjnych.

IBM Cloud Pak for Data

Edge Analytics on Cloud Pak for Data przybliża zarządzanie danymi i ich przechowywanie do urządzeń, w których dane są wytwarzane, zamiast przenoszenia tych procesów do scentralizowanych, oddalonych o tysiące kilometrów lokalizacji (w chmurze lub środowisku lokalnym).

IBM Maximo

Technologie sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i przetwarzania brzegowego są wykorzystywane łącznie w celu przechwytywania danych maszynowych, filtrowania, transformacji i tworzenia charakterystyk starszych protokołów, a także przeprowadzania analiz najważniejszych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

Pamięci masowe IBM

Rozwiązania pamięci masowej zostały zaprojektowane z myślą o zaprzęganiu modeli sztucznej inteligencji do pracy na brzegu sieci i pozyskiwaniu cennych wniosków biznesowych z analizy wszelkiego rodzaju danych – na przykład gigantycznej fali danych wizualnych generowanych na żywo w środowisku brzegowym.

Serwery IBM Power Systems i rozwiązania sztucznej inteligencji

Infrastruktura informatyczna zapewniająca analizy biznesowe na brzegu sieci dzięki zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, które zostały zaprojektowane z myślą o złożonych obciążeniach. Zdolność wnioskowania sztucznej inteligencji w rękach ekspertów korzystających z rozwiązań IBM Visual Insights i IBM Visual Inspector na serwerach POWER9.

Ekosystem partnerów korzystających z rozwiązań 5G i Edge

dla IBM Edge Computing i Telco Networking