Czy masz odpowiednie umiejętności, aby zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do swojej pracy? Dołącz do nas 17 czerwca.

Porozmawiajmy o rozwiązaniach RegTech

W obecnym środowisku wymagającym zachowania zgodności z przepisami, instytucje finansowe muszą być gotowe na szczegółowe kontrole regulacyjne, ograniczanie marż oraz ciągle rosnące oczekiwania klientów i interesariuszy. Obejrzyj webinarium dostępne na żądanie i wysłuchaj dyskusji ekspertów o najnowszych obszarach ryzyka i zgodności oraz o obecnej sytuacji firmy IBM, która łączy wprowadzanie zaawansowanych innowacji, analizę obowiązujących wymogów i wiedzę specjalistyczną na ich temat.

Wkomponowanie

Klienci mogą efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję w całym przedsiębiorstwie

Poznaj produkty

Zaawansowane narzędzia analityczne do walki z oszustwami i przestępstwami finansowymi

Rozwiązania Financial Crimes

Rozwiązania Financial Crimes ułatwiają instytucjom poprawę efektywności i skuteczności ich programów wykrywania oszustw płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, analizy swoich klientów, analizy ryzyka i sprawowania nadzoru nad wykorzystywaniem informacji poufnych, a także weryfikacji roszczeń ubezpieczeniowych.

Rozwiązania OpenPages with Watson

To jedyne na rynku narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do sprawowania nadzoru, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z przepisami (GRC), które obejmuje ryzyko operacyjne, nadzór IT oraz audyty wewnętrzne. Zaspokaja potrzeby rynku związane z zapotrzebowaniem na transparentne, zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorstwom połączenie wewnętrznych strategii i procedur GRC z zewnętrznym środowiskiem regulacyjnym.  

Cloud Pak for Data

Uwolnij potencjał danych na potrzeby sztucznej inteligencji i środowiska wielochmurowego – poprzez modernizację i uproszczenie sposobu, w jaki Twoi klienci gromadzą, organizują i analizują dane na platformie wielochmurowej, z jednoczesnym ujednoliceniem ich modeli sztucznej inteligencji oraz danych, na których polegają. 

Kto może prowadzić sprzedaż rozwiązań RegTech?

Partner Handlowy, który chce prowadzić sprzedaż rozwiązań IBM RegTech, musi mieć autoryzację w programie IBM Client Value Rewards (CVR). Do prowadzenia sprzedaży tych rozwiązań wymagane jest zdanie jednego testu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie sprzedaży oraz uzyskanie dwóch certyfikatów technicznych.  

  • Rozwiązania Financial Crimes – Partnerzy Handlowi muszą mieć upoważnienie do grupy produktów Safer Planet
  • OpenPages – Partnerzy Handlowi muszą mieć upoważnienie do grupy Risk & Compliance.

Zdobycie kwalifikacji

W programie IBM PartnerWorld określono zaawansowane kompetencje, które są kluczowym elementem umożliwiającym obsługę klientów w erze cyfrowej. Dzięki uzyskaniu odpowiednich kompetencji Twoja firma będzie mogła zaoferować klientom niezrównane rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju ich przedsiębiorstw i wzrostu przychodów.