Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do korzystania z IBM z/Transaction Processing Facility Database Facility konieczny jest system IBM z/Transaction Processing Facility Enterprise Edition.

    Wymagania sprzętowe

    Ten produkt nie ma żadnych specyficznych wymagań sprzętowych.