zSecure Visual upraszcza administrowanie zabezpieczeniami komputerów mainframe

IBM® Security zSecure™ Visual upraszcza administrowanie podsystemem IBM Resource Access Control Facility (RACF®) za pośrednictwem interfejsu działającego w systemie Windows. Umożliwia wykonywanie wielu funkcji bez dogłębnej znajomości podsystemu RACF i pozwala na skierowanie doświadczonych administratorów RACF do zadań o wyższej wartości biznesowej. Poprawia efektywność administracji, udostępniając intuicyjny interfejs, który zużywa mniej zasobów i oferuje bogatszy zestaw funkcji.
IBM Security zSecure Visual

Optymalizacja zasobów

Decentralizuje administrowanie podsystemem RACF, umożliwiając wykonywanie wielu zadań na poziomie poszczególnych działów, a niekoniecznie na poziomie ogólnokorporacyjnym.

Niższe koszty operacyjne

Upraszcza administrację w oparciu o profile dostępne wprost z systemu Microsoft Windows. Przyczynia się do obniżenia kosztów, pozwalając na wykonywanie rutynowych zadań przez osoby po minimalnym przeszkoleniu.

Szybkie rozpoznawanie zagrożeń

Menedżerowie i audytorzy mogą szybko przeglądać kluczowe informacje na temat personelu i zasobów udostępniane bezpośrednio w interfejsie systemu Microsoft Windows.

zSecure Visual upraszcza administrowanie zabezpieczeniami w podsystemie RACF

  • Możliwość kierowania specjalistów od RACF do zadań o wyższej wartości biznesowej
  • Przeglądanie profili i zarządzanie nimi w systemie Microsoft Windows
  • Bezpieczna decentralizacja administrowania podsystemem RACF
  • Rozpoznawanie zagrożeń bezpośrednio przez użytkowników biznesowych
  • Współpraca z popularnymi platformami IBM
  • Większa skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych