Co zSecure Audit for Top Secret może zmienić w Twojej firmie

IBM® Security zSecure™ Audit for Top Secret wykrywa i zgłasza zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, a także potencjalne czynniki narażenia środowisk mainframe z podsystemem CA Top Secret. Umożliwia monitorowanie i prowadzenie audytów mechanizmów kontrolnych w podsystemie CA Top Secret w ramach systemów i podsystemów IBM z/OS®, IBM MQ for z/OS, IBM DB2®, IBM Customer Information Control System (CICS®), IBM Information Management System (IMS™), UNIX oraz Linux on IBM z Systems®. zSecure Audit for Top Secret zapewnia integrację z systemem IBM Security QRadar® Security Information and Event Management (SIEM), dzięki której środowisko mainframe zostaje włączone do ogólnokorporacyjnych procesów monitorowania bezpieczeństwa.
IBM Security zSecure Audit for Top Secret

Wykrywanie czynników obniżających poziom bezpieczeństwa

Dokumentuje i monitoruje wyjściowy stan bezpieczeństwa i wykrywa narażone zasoby, pozwalając zniwelować ryzyko zagrożeń i kosztownych włamań.

Wysoka dokładność audytu

Zapewnia dostęp do aktualnych — co do minuty — danych dotyczących bezpieczeństwa na komputerach mainframe z podsystemem Top Secret.

Większy zasięg zabezpieczeń

Wykorzystuje różne rekordy Systems Management Facility (SMF) i predefiniowane raporty o zdarzeniach do zgłaszania zachowań i rozpoznawania użytkowników, którzy mogliby obejść zabezpieczenia systemowe.

Najważniejsze cechy

  • Zautomatyzowane wykrywanie czynników narażenia
  • Zbieranie informacji o zdarzeniach z wielu produktów
  • Konfigurowalne raporty
  • Integracja z QRadar SIEM
  • Obsługa wielu różnych rekordów SMF i raporty o zdarzeniach
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych