Wyróżnione funkcje

Zgodność z formalnymi wymaganiami branżowymi

Umożliwia testowanie strategii pod kątem zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley (SOX), normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) oraz wytycznymi Security Technical Implementation Guide (STIG).

Widoczność bazy danych ACF2

Interfejs produktu ułatwia wykrywanie newralgicznych zmian, różnic, niespójności i błędów w konfiguracji, które niekorzystnie wpływają na poziom bezpieczeństwa. Baza danych ACF2 analizuje zdefiniowane identyfikatory użytkowników i grup, zestawy danych i profile zasobów. Wybrane rekordy można uwzględnić w raporcie gotowym do druku lub na przewijalnym ekranie ISPF, a na żądanie dostępne są szczegółowe informacje.

Integracja z QRadar SIEM

Platformę mainframe można włączyć do ogólnokorporacyjnego systemu monitorowania zabezpieczeń. Taka integracja sprzyja efektywnemu zarządzaniu obszernymi informacjami i zdarzeniami istotnymi dla bezpieczeństwa.

Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych

W wersji 2.2.1 produktów z pakietu zSecure™ Suite nie obowiązuje 2-gigabajtowy limit pamięci, dlatego możliwe jest przetwarzanie większej ilości danych. Należy zwrócić uwagę, że możliwość korzystania z większej ilości pamięci wirtualnej może wpłynąć na stronicowanie i zapotrzebowanie na pamięć rzeczywistą. Ponadto zwalnia pamięć poniżej limitu 2 GB dla innych programów. W modelach z196 i wyższych adresowanie 64-bitowe jest aktywowane automatycznie, a opcjonalnie możliwy jest powrót do adresowania 31-bitowego. Można nakazać działanie programu w drugim panelu opcji menu SE.0 (SETUP RUN).

Integracja z popularnymi systemami IBM

zSecure Audit for ACF2 współdziała z IBM z/OS®, IBM MQ for z/OS, IBM DB2®, IBM CICS®, UNIX, Linux on IBM z Systems® o CA ACF2.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Produkty zSecure zawierające funkcje dotyczące podsystemów CA ACF2 i CA Top Secret obsługują następujące ich wersje:

  • CA ACF2 R14, R15 i R16
  • CA Top Secret R14, R15 i R16

Wymagania sprzętowe

Obsługiwany serwer IBM z Systems, na którym może działać system z/OS V2.1 lub nowszy.