Co zSecure Alert for RACF może zmienić w Twojej firmie

IBM® Security zSecure™ Alert for IBM Resource Access Control Facility (RACF®) zwiększa efektywność zarządzania zdarzeniami istotnymi dla bezpieczeństwa oraz nadzoru nad bezpieczeństwem platformy mainframe, umożliwiając odejście od monitorowania sytuacji w konkretnych momentach na rzecz automatycznego ostrzegania w czasie bliskim rzeczywistemu. Pomaga w szybkim wykrywaniu naruszeń i pomyłek, a przez to w zachowaniu poufności, integralności oraz dostępności systemów, aplikacji i danych. zSecure Alert for RACF generuje alerty w czasie bliskim rzeczywistemu, monitorując systemy i główne podsystemy IBM z/OS®, IBM Health Checker, RACF, CA ACF2, IBM Communications Server, UNIX oraz IBM Tivoli® Workload Scheduler.
IBM Security zSecure Alert for RACF

Monitorowanie ustawień systemowych i danych

Program może w trybie ciągłym monitorować najważniejsze ustawienia systemowe i dane objęte szczególną ochron, wykrywając nawet zmiany, które nie są związane z inicjowaniem zdarzeń. Pozwala skonfigurować alerty powiadamiające o zmianach.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Zawiera bazę wiedzy o zagrożeniach, na podstawie której można wyodrębniać kluczowe wzorce ataków i wykrywać różnego ich rodzaje. Pomaga w inicjowaniu działań zanim agresor wykorzysta znane błędy w konfiguracji.

Zapobieganie kosztownym stratom

Wysyła alerty, dzięki którym możliwe jest szybkie reagowanie na incydenty potencjalnie zakłócające działalność biznesową, takie jak zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa platformy mainframe rejestrowane przez ogólnokorporacyjne narzędzia monitorujące.

Definiowanie własnych alertów

Umożliwia definiowanie alertów i zarządzanie nimi w celu skuteczniejszego odseparowania działania osób odpowiedzialnych za implementację zmian od działań osób monitorujących.

Najważniejsze cechy

  • Monitorowanie wrażliwych danych i newralgicznych systemów
  • Wykrywanie szkodliwej aktywności
  • Bogate możliwości monitorowania
  • Alerty generowane w czasie bliskim rzeczywistemu
  • Szybkie generowanie konfigurowalnych alertów o newralgicznych zdarzeniach
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych