Co zSecure Alert for ACF2 może zmienić w Twojej firmie

IBM® Security zSecure™ Alert for ACF2 pomaga w wykrywaniu zagrożeń i powstrzymywaniu ich, w czasie rzeczywistym monitorując bezpieczeństwo platformy mainframe. Wykrywa próby wtargnięć i nieprawidłowości w konfiguracji, a także pomaga powstrzymywać ataki i eliminować błędy w konfiguracji, wysyłając alerty i zautomatyzowane komendy. Poprzez optymalizację zarządzania zdarzeniami istotnymi dla bezpieczeństwa oraz uproszczenie audytów i administracji zSecure Alert for ACF2 przyczynia się do zwiększenia dostępności systemu i działa jako dopełnienie mechanizmów kontroli dostępu. Jest dostępny dla systemów IBM z/OS® z podsystemem IBM Resource Access Control Facility (RACF®) lub CA ACF2.
IBM Security zSecure Alert for ACF2

Monitorowanie ustawień systemowych i danych

Monitoruje najważniejsze ustawienia systemowe i dane objęte szczególną ochroną, wykrywając nawet zmiany, które nie są związane z inicjowaniem zdarzeń. Pomaga w spełnieniu wymogów wynikających z przepisów i norm branżowych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Zawiera bazę wiedzy o zagrożeniach, na podstawie której można wyodrębniać kluczowe wzorce ataków i wykrywać różne ich rodzaje. Pomaga w inicjowaniu działań zanim agresor wykorzysta znane błędy w konfiguracji.

Zapobieganie kosztownym stratom

Wysyła alerty, by umożliwić natychmiastowe reagowanie na krytyczne incydenty związane z bezpieczeństwem. Automatycznie przekazuje informacje istotne dla bezpieczeństwa do systemu QRadar® Security Information and Event Management (SIEM).

Definiowanie własnych alertów

Program umożliwia definiowanie alertów generowanych w czasie bliskim rzeczywistemu i zarządzanie takimi alertami. Alerty można skonfigurować tak, by o wykryciu zmian powiadamiani byli administratorzy i menedżerowie.

Najważniejsze cechy

  • Monitorowanie wrażliwych danych i newralgicznych systemów
  • Wykrywanie szkodliwej aktywności
  • Bogate możliwości monitorowania
  • Konfigurowalne alerty
  • Alerty generowane w czasie bliskim rzeczywistemu
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych