Co zSecure Alert może zmienić w Twojej firmie

IBM® Security zSecure™ Alert pomaga włączyć monitorowanie środowiska mainframe do całościowej korporacyjnej strategii monitorowania zagrożeń, co pozwala wykrywać problemy wewnętrzne i zewnętrzne oraz błędy w konfiguracji. zSecure Alert umożliwia sprawną, reaktywną obsługę incydentów i usprawnia kontrolę środowiska mainframe. Zmniejsza pracochłonność utrzymania zabezpieczeń w środowisku mainframe, przyczynia się do większej dostępności systemu i stanowi dopełnienie mechanizmów kontroli dostępu. A dzięki zautomatyzowanemu, prowadzonemu w czasie rzeczywistym monitorowaniu zgodności komputerów mainframe z wymogami formalnymi przynosi oszczędności finansowe i niweluje ryzyko.
IBM Security zSecure Alert

Monitorowanie newralgicznych danych

Predefiniowane, terminowe alerty pomagają w błyskawicznym wykrywaniu niewłaściwych działań i zachowań użytkowników, co pozwala skutecznie reagować na incydenty.

Utrzymanie integralności danych

Inne produkty wykrywają naruszenia zabezpieczeń wyłącznie na podstawie informacji z podsystemu System Management Facility (SMF). W przeciwieństwie do nich rozwiązanie zSecure ujawnia szkodliwe działania nawet wtedy, gdy nie są rejestrowane w dzienniku zdarzeń.

Obniżenie kosztów

Zautomatyzowane monitorowanie w czasie rzeczywistym zgodności komputerów mainframe z wymogami formalnymi przynosi oszczędności finansowe, a także pozwala zapobiec niepowodzeniom audytów i naruszeniom obowiązujących przepisów.

Ochrona danych

Możliwość lokalizowania problemów z dostępnością i bezpieczeństwem, które utrudniają funkcjonowanie firmy. Rozwiązanie pozwala szybko diagnozować awarie lub zagrożenia i reagować na nie w zamkniętej pętli monitorowanie-interwencja-działanie zaradcze.

Najważniejsze cechy

  • Monitorowanie wrażliwych danych
  • Wykrywanie szkodliwej aktywności
  • Bogate możliwości monitorowania
  • Szybkie, konfigurowalne alerty
  • Wskazówki co do przeciwdziałań
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych