Dowiedz się więcej o IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Dlaczego warto wybrać IBM z/OS Data Set Mobility Facility?

Wiele organizacji z branży IT próbuje wykorzystać dużą pojemność woluminów we współczesnych podsystemach pamięci masowych, ale złożoność procesu migracji danych i fakt, że może on zakłócać pracę użytkowników, negatywnie wpływa na udostępniane przez takie firmy aplikacje biznesowe. Konwersja danych w dużych woluminach jest czasochłonna i może prowadzić do długotrwałego wyłączenia aplikacji. IBM z/OS® Data Set Mobility Facility (zDMF) umożliwia tymczasem niezawodne przenoszenie danych w bardziej elastyczny, wydajny i ekonomiczny sposób.

Migracja bez zmniejszania dostępności aplikacji

zDMF pozwala użytkownikowi zrezygnować z ręcznej migracji zestawów danych i może przyspieszyć wdrażanie nowych pamięci masowych w przyszłości. Jest to możliwe, ponieważ rozwiązanie obsługuje niezakłócającą pracy użytkowników migrację zestawów danych w środowisku obejmującym rozwiązania od wielu dostawców. Pozwala także na konsolidację modeli w dowolnych rozmiarach. zDMF usprawnia kopiowanie zamkniętych zestawów danych. Użytkownik może kopiować zestawy danych, które w momencie rozpoczęcia migracji są zamknięte, co umożliwia szybsze przenoszenie nieużywanych zestawów danych.

Skuteczne zarządzanie blokami UCB i większe możliwości konsolidacji

Przeniesienie i konsolidacja zestawów danych z wielu podsystemów składających się z małych woluminów do kilku podsystemów dużych woluminów może usprawnić zarządzanie blokami UCB (Unit Control-Block — bloki kontrolne jednostek). zDMF może przeprowadzić migrację danych z serwera DB2 bez zakłócania pracy aplikacji. Użytkownik może błyskawicznie odzyskać setki bloków UCB i wykorzystać je do realizacji nowych przedsięwzięć biznesowych.

Opcje przekierowania i możliwość ograniczenia zakresu migracji

zDMF umożliwia wyznaczenie momentu wywołania komendy DIVERT lub wybranie opcji „przekierowania w momencie uzyskania gotowości”, pozwalając na automatyczne przejście do etapu przenoszenia danych. Dzięki temu komendy DIVERT nie trzeba już wywoływać ręcznie. Migracja danych nie musi mieć też charakteru jednoetapowego, ponieważ zDMF pozwala na migrację wybranych części zestawów danych składających się z wielu woluminów. Ta możliwość pozwala skrócić czas migracji, uniknąć korzystania z dodatkowej pamięci masowej i wydajniej zarządzać migracją dzięki zautomatyzowaniu tego procesu.

Dodatkowe informacje o IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługuje wszystkie programowe systemy operacyjne IBM Multiple Virtual Storage (MVS™), które są aktualnie objęte wsparciem IBM (np. oprogramowanie IBM z/OS v1.10 i jego kolejne wersje).

Zaleca się korzystanie z IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF®) for z/OS w połączeniu z oprogramowaniem zDMF. Taka kombinacja pozwala na wydajne i ekonomiczne przeprowadzanie migracji zarówno na poziomie zestawów danych, jak i woluminów.

  Wymagania sprzętowe

  Obsługuje wszystkie systemy pamięci masowych dołączane do serwerów z Series, które sformatowano przy użyciu technologii IBM z/OS, w tym woluminy 3380 i 3390 obsługujące format CKD/E (Count Key Data/Extended) i funkcje EAV.

   Zobacz także

   IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

   IBM® Transparent Data Migration Facility (TDMF®) z/OS® to działające na hoście oprogramowanie umożliwiające lokalną lub globalną migrację danych, które przechowywane są w pamięciach masowych zintegrowanych z systemami mainframe IBM z/OS, między środowiskami wielu dostawców. Pozwala przeprowadzać migrację danych systemów z/OS i z/VM. Rozwiązanie TDMF działa niezależnie od dostawców, a inicjuje je i steruje nim użytkownik. Dzięki temu można udostępniać system w całym centrum przetwarzania danych, zapewniając pełny dostęp do danych na każdym etapie migracji. Ponadto oferuje mechanizmy dynamicznego przejmowania na urządzeniu docelowym, jednocześnie pozwalając aplikacjom pracować w trybie online. Wdrażanie nowych technologii podsystemów pamięci tylko w minimalnym stopniu zakłóca pracę użytkowników.

   Dowiedz się więcej

   IBM z/OS Data Set Mobility Facility

   Błyskawiczne przenoszenie zestawów danych bez zakłócania pracy aplikacji

   Dowiedz się więcej

   Kup teraz i postaw pierwszy krok