Co IBM z/OS Data Set Mobility Facility ma do zaoferowania

IBM z/OS® Data Set Mobility Facility (zDMF) to niezakłócające pracy rozwiązanie do eksploracji danych, które niemal natychmiast przenosi newralgiczne zestawy danych przydzielone do środowiska mainframe. Ogranicza złożoność zarządzania dużymi migracjami i ułatwia zapewnianie ciągłej dostępności i aktywności aplikacji.

Umożliwiając migrację grup zestawów danych między platformami sprzętowymi różnych dostawców i między dyskami o różnej pojemności, zDMF pozwala uniknąć ręcznego przenoszenia danych, a tym samym ograniczyć przestoje i liczbę ewentualnych błędów. Przyśpieszona migracja zestawów danych pozwala:

  • zredukować koszt pracy informatyków i wdrażania nowych systemów pamięci masowych w środowisku mainframe
  • zminimalizować nakładanie się umów o dzierżawę i konserwację
  • praktycznie całkowicie wyeliminować wyłączenia
IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Większa elastyczność

Natychmiastowe przenoszenie zestawów danych między systemami pamięci masowych od różnych dostawców i między dyskami o różnej pojemności — bez zakłócania pracy aplikacji.

Zapobieganie ewentualnym wyłączeniom

Migracja danych ze środowiska IBM® DB2® pozwala na odzyskanie i ponowne wdrożenie pamięci masowej na serwerze DB2.

Automatyczna konsolidacja i migracja

Rozwiązanie pozwala uniknąć ręcznego przenoszenia danych na poziomie zestawów, dzięki czemu aplikacje mogą pozostawać cały czas aktywne.

Obsługa wszystkich woluminów danych

Użytkownik może przenosić zestawy danych z woluminów o małej pojemności do woluminów o dużej pojemności.

Większy wybór

Użytkownik może sam wybrać dostawcę rozwiązań do migracji danych lub modernizacji pamięci masowej.

Kup teraz i postaw pierwszy krok