Platforma do przetwarzania newralgicznych obciążeń w chmurze hybrydowej

Otwarte architektury sprzyjają innowacjom, jednak udostępnianiu danych w różnych ekosystemach towarzyszy wiele zagrożeń. Z badania przeprowadzonego przez analityków Ponemon wynika, że w 60 procentach przedsiębiorstw doszło do przypadku naruszenia zabezpieczeń danych spowodowanego przez niepowołane podmioty. Obecnie można zdecydować się na przetwarzanie newralgicznych obciążeń w chmurze hybrydowej. Kompleksowe szyfrowanie to najlepsza gwarancja ochrony Twoich danych i ekosystemu Twojego przedsiębiorstwa. W ramach integracji nowego systemu IBM z15™ ze strategią zarządzania chmurą hybrydową otrzymujesz funkcję Instant Recovery, która niweluje negatywne skutki zarówno planowanych, jak i nieplanowanych przestojów. Ponadto nasz system sprzyja innowacjom, ułatwiając tworzenie produktów od początku przeznaczonych dla chmury.

Powszechne szyfrowanie

Chroń dane i prywatność w hybrydowym środowisku wielochmurowym. Kontroluj dostęp do danych w oparciu o przyjęte strategie, korzystając z innowacyjnego mechanizmu odbierania uprawnień dostępu w środowiskach zewnętrznych, poza Twoim centrum przetwarzania danych.

Tworzenie oprogramowania — od początku dla chmury

Uproszczenie prac programistycznych i większa elastyczność. Łatwa integracja platformy IBM Z z chmurą hybrydową w ramach sprawnej strategii tworzenia oprogramowania. Udoskonalaj aplikacje i wdrażaj nowe przy użyciu preferowanych narzędzi.

Natychmiastowe przywracanie sprawności

IBM z15 gwarantuje najwyższy poziom stabilności i dostępności, co umożliwia przetwarzanie newralgicznych obciążeń bez żadnych przerw. Rozwiązanie IBM Z Instant Recovery nawet 2-krotnie przyspiesza powrót do parametrów SLA sprzed wyłączenia.

Przenoś newralgiczne obciążenia do chmury z pomocą IBM z15

  • Elastyczne wdrażanie
  • Osiąganie maksymalnej dyspozycyjności
  • Większa elastyczność centrum przetwarzania danych w chmurze
  • Gwarancja ochrony danych dzięki uniwersalnemu szyfrowaniu
  • Skalowanie w miarę rozwoju
  • AI i łańcuch bloków — nowe technologie, nowa jakość

Ilustracje produktów

IBM z15 w jednej szafie
IBM z15 w jednej szafie
IBM z15 w dwóch szafach
IBM z15 w dwóch szafach
IBM z15 w trzech szafach
IBM z15 w trzech szafach
IBM z15 w czterech szafach
IBM z15 w czterech szafach