Najważniejsze cechy i funkcje rozwiązania IBM Z Open Development

Weź udział w ocenie technicznej WAZI

Interesuje Cię tworzenie oprogramowania w języku COBOL w środowisku IDE z interfejsem WWW? Weź udział w ocenie technicznej Wazi. Opiera się ona na popularnym projekcie Open Source Theia z łatwym w obsłudze obrazem Docker, który wykorzystuje projekt Zowe Open Mainframe na potrzeby tworzenia oprogramowania dla systemów mainframe, a jednocześnie zwiększa jego możliwości w tym zakresie.

Nowoczesne edytory języków COBOL, JCL i PL/I

Edytory języków COBOL, JCL i PL/I oferują dobrze znane rozwiązania oraz funkcje z innych edytorów opartych na środowisku Eclipse. Oferują także funkcje specyficzne dla konkretnego języka, takie jak sprawdzanie składni czy działania na kodzie.

Lepsze zrozumienie programu dzięki ujęciom graficznym

W ramach przepływu sterowania programem użytkownik może w ujęciu graficznym zobaczyć przepływ logiczny wewnątrz programu w języku COBOL lub PL/I. Pozwala to zrozumieć logikę edytowanego programu, zidentyfikować potencjalne problemy logiczne lub zlokalizować nieużywany kod. Przepływ danych programu pozwala spojrzeć na przepływ danych w programie w języku COBOL w ujęciu graficznym i hierarchicznym. Za pomocą tej funkcji można sprawdzić, jak dany element danych zostałby uzupełniony lub zmodyfikowany. W widoku elementów danych można znaleźć informacje o elementach danych w programie w języku COBOL lub PL/I.

Skuteczne i nowoczesne debugowanie za pomocą IBM z/OS Debugger

Oparty na środowisku Eclipse debuger działający na poziomie kodu źródłowego i obsługiwany za pomocą interfejsu GUI oferuje zaawansowane funkcje debugowania dla 24- i 31-bitowych aplikacji systemu z/OS napisanych w językach COBOL, PL/I i C/C++. Narzędzie pozwala na krokowe wykonywanie debugowanego programu, monitorowanie i modyfikowanie zmiennych, ustawianie punktów zatrzymania przed sesją debugowania lub w jej trakcie oraz odczyt zawartości pamięci programu. IBM z/OS Debugger oferuje także funkcję debugowania wizualnego, która udostępnia graficzne ujęcie przepływu wykonania programów w językach COBOL i PL/I, w tym bieżącą ścieżkę wykonywania.

Nowoczesne zarządzanie kodem źródłowym

W skład rozwiązania IBM Z Open Development wchodzą produkt Rocket Software Git i wtyczka EGIT Eclipse. Rocket Git można używać razem z koordynatorem potoku i IBM DBB w celu kompleksowego lub przyrostowego budowania w systemie z/OS aplikacji w oparciu o korporacyjne repozytoria systemu kontroli w wersji Git, takie jak Github, Gitlab czy Bitbucket. Rocket Software Git to oprogramowanie Open Source udostępniane na licencji GNU General Public License. Kod źródłowy można znaleźć na stronie internetowej naszego Partnera.

Inteligentne funkcje kompilacji

Zestaw narzędzi Dependency Based Build zawiera zbiór interfejsów API dla języka Java, za pomocą których można zdefiniować inteligentny skrypt kompilacji. Zestaw narzędzi zawiera instalację Apache Groovy, którą zmodyfikowano tak, by działała na platformie UNIX® System Services, co pozwala na wykorzystanie interfejsów API produktu Dependency Based Build do prostszego tworzenia inteligentnych skryptów kompilacji. Z interfejsów API można korzystać za pomocą dowolnego języka, jednak udostępniane przykłady wykorzystują język Groovy i są utrzymywane w serwisie GitHub.

Prostsza integracja

Integracja produktu Dependency Based Build z funkcją edytora umożliwia użytkownikowi skompilowanie jego programu przez wdrożenie tych samych skryptów kompilacji, które określono dla potoku kompilacji. Obejmuje to skopiowanie plików i zależności do konkretnego hosta, uruchomienie procesu kompilacji i zwrócenie wszystkich błędów i wyniku. Oprócz tego produkt IBM Z Open Development współdziała z rozwiązaniem Rational Team Concert on IBM z Systems® dzięki czemu programiści pracujący w systemie z/OS mogą korzystać ze zintegrowanego środowiska do grupowego tworzenia aplikacji.

Zobacz także

IBM Developer for z/OS

Udoskonalone narzędzia do tworzenia i konserwacji aplikacji dla systemu z/OS

Dowiedz się więcej

IBM Application Delivery Foundation for z/OS

Narzędzia klasy korporacyjnej do tworzenia aplikacji na systemach z/OS

Dowiedz się więcej

IBM Debug for z/OS

Zaawansowane debugowanie złożonych aplikacji w środowiskach z/OS

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa