Wyróżnione funkcje

IBM Service Management Unite

IBM Service Management Unite oferuje gotowe do użycia i konfigurowalne kokpity, które w jednym środowisku skupiają pochodzące z różnych źródeł informacje i zadania związane z zarządzaniem systemami mainframe. Usprawnia i ułatwia to diagnozowanie i korygowanie usterek. Mechanizmy monitorowania i automatycznego reagowania na sytuacje wyjątkowe działają równolegle, dzięki czemu użytkownik w jednym interfejsie może znaleźć wszystkie dane potrzebne do analizowania, lokalizowania i diagnozowania problemów. Ponadto może rozwiązywać problemy, uruchamiać stosowne komendy i obserwować ich działanie bez przenoszenia się na inną konsolę.

IBM Z OMEGAMON Monitor for z/OS

IBM Z OMEGAMON® Monitor for z/OS zapewnia szczegółowe monitorowanie i obsługę problemów w systemach z/OS. Umożliwia monitorowanie takich komponentów, jak Workload Manager, Coupling Facility, podsumowanie urządzeń PCIe, pamięć rzeczywista i wirtualna, Global Enqueue, współużytkowane obciążenia DASD i USS, oraz zarządzanie nimi. IBM Z OMEGAMON Monitor for z/OS współpracuje z produktem RMF w celu gromadzenia i analizowania danych, co przekłada się na większą widoczność, użyteczność i wydajność całego syspleksu.

IBM Resource Measurement Facility (RMF)

IBM Resource Measurement Facility (RMF) gromadzi wiele różnych szczegółowych informacji na temat działania systemu z/OS, podsystemów, obciążeń, wydajności i sprzętu platformy IBM Z, a następnie w oparciu o nie przygotowuje stosowne raporty. Rozwiązanie RMF udostępnia szeroką gamę raportów, wskaźników i informacji historycznych, które komponent IBM Z Omegamon Monitoring for z/OS wykorzystuje na potrzeby analiz, wyznaczania progów i generowania alertów dotyczących danych.

IBM OMEGAMON for JVM on z/OS

IBM OMEGAMON for JVM on z/OS umożliwia monitorowanie poziomu zasobów maszyn wirtualnych Java (JVM) w systemach z/OS za pomocą automatycznego wykrywania. Zapewnia wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności wpływające na efektywność działania aplikacji Java. Udostępnia m.in. dane dotyczące platformy Z, jak stopień wykorzystania pamięci natywnej czy mocy obliczeniowej procesorów zIIP. W odpowiedzi na rosnące znaczenie gospodarki cyfrowej IBM OMEGAMON for JVM oferuje unikatową możliwość śledzenia najważniejszych wskaźników, które pomagają oceniać wydajność interfejsów API dostępnych za pośrednictwem IBM z/OS Connect Enterprise Edition.

IBM OMEGAMON for Storage on z/OS

Funkcje służące do monitorowania pamięci masowych, zarządzania nimi i eliminowania wykrytych problemów pomagają w zapobieganiu przestojom i spadkom wydajności. IBM OMEGAMON for Storage on z/OS oferuje inteligentne alerty, specjalistyczne raporty i powiązania między narzędziami. Integruje monitorowanie pod kątem wydajności podsystemu we/wy środowiska z/OS oraz dostępności pamięci masowej z mechanizmami automatyzacji decyzji.

IBM OMEGAMON for CICS on z/OS

IBM OMEGAMON for CICS on z/OS umożliwia monitorowanie zasobów i analizowanie wydajności serwera CICS Transaction Server for z/OS i rozwiązania CICS Transaction Gateway for z/OS. Intuicyjne w obsłudze obszary robocze pozwalają operatorom środowisk CICS i specjalistom w ich dziedzinie monitorować zadania i zasoby CICS, a także nimi zarządzać, tak by szybko i skutecznie wykrywać i rozwiązywać problemy. Użytkownicy mogą przeglądać szczegółowe dane, monitorować wydajność transakcji i dogłębnie badać ewentualne problemy z wykorzystaniem historii zadań, analizy wąskich gardeł i śladów pozostawianych przez aplikacje w różnych obszarach.

IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

IBM OMEGAMON for IMS on z/OS to monitor wydajności i obciążeń dla systemu IMS. Generuje alerty, wykrywa podstawowe przyczyny problemów i inicjuje działania naprawcze. Pomaga w eliminowaniu opóźnień i przestojów, pozwalając na monitorowanie metryk w czasie rzeczywistym i analizowanie danych historycznych. Prezentacje analizy wąskich gardeł w formie graficznej obrazują wpływ problemów na IMS i aplikacje. OMEGAMON for IMS on z/OS udostępnia centralny punkt sterowania w środowisku Parallel IMSplex, obejmujący transakcje Connect w systemie IMS.

IBM Tivoli OMEGAMON XE for Db2 Performance Expert on z/OS

IBM Tivoli® OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS umożliwia szczegółowe monitorowanie systemów IBM Db2 na platformie IBM Z oraz zarządzanie ewentualnymi problemami, które z nimi występują. Pozwala błyskawicznie określać stan podsystemów Db2 w całym środowisku Db2plex za pomocą jednego narzędzia, które oferuje dynamiczne obszary robocze i predefiniowane funkcje generowania alertów. Wykorzystuje system monitorowania i automatyzuje rozwiązywanie problemów, podejmując działania naprawcze, zanim dojdzie do eskalacji. W ten sposób optymalizuje funkcjonowanie podsystemów Db2.

IBM Z OMEGAMON Network Monitor

IBM Z OMEGAMON Network Monitor zbiera dane przydatne do zarządzania wydajnością sieci w obrębie całej platformy IBM Z. Proaktywnie monitoruje wydajność sieci systemowych i newralgiczne aplikacje, a także nimi zarządza. Wykrywa naruszenia protokołów IP Security i podejmuje działania zaradcze, gdy zadania lub przepustowość FTP nie odpowiadają ustalonemu poziomowi usług. Ponadto rozpoznaje mało wydajne lub niestabilne połączenia sieciowe, które negatywnie wpływają na wydajność aplikacji, i umożliwia szybkie wykrycie przyczyn takich problemów, by pomóc w zapewnieniu wysokiej dostępności usług oraz produktywności pracy użytkowników.

IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS

IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS monitoruje dostępność aplikacji biznesowych i systemu oraz przepustowość środowiska IBM MQ on z/OS oraz IBM Integration Bus on z/OS. Wspomaga analizowanie danych historycznych i pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołowi IT skuteczne wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych. Predefiniowane obszary robocze udostępniają informacje, takie jak szybkość przetwarzania komunikatów, czasy w kolejce czy szczegóły dotyczące określonych kolejek. Dzięki nim menedżery kolejek i kanały mogą błyskawicznie przydzielać odpowiednie zasoby infrastrukturalne.

IBM Z OMEGAMON Integration Monitor

Narzędzie do integracji zarządzania systemami, które w jednym miejscu prezentuje informacje z różnych narzędzi, w tym z monitorów IBM OMEGAMON i oprogramowania innych firm. IBM OMEGAMON Integration Monitor umożliwia tworzenie widoków aplikacji służących do monitorowania aplikacji na różnych platformach oraz lokalizowania źródeł problemów dotykających aplikacji o wysokim priorytecie. Dane te ułatwiają zespołom IT i menedżerom ocenę wpływu zdarzeń systemowych na działalność biznesową, co przekłada się na lepsze decyzje i wyniki.

ITCAM for Application Diagnostics on z/OS

IBM Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS pomaga w sprawdzaniu stanu aplikacji WWW i serwerów systemu z/OS. Dostarcza pogłębionych informacji diagnostycznych dotyczących konkretnych żądań kierowanych do aplikacji i umożliwia określenie podstawowej przyczyny ewentualnego problemu. Oprogramowanie stwarza warunki do spójnego zarządzania aplikacjami złożonymi w środowiskach aplikacyjnych Java EE. Umożliwia gromadzenie danych, a także definiowanie alertów i tworzenie raportów dotyczących wszelkich wykrytych problemów.