Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Począwszy od IBM® DB2® 9 for z/OS®. Niektóre funkcje narzędziowe DB2 for z/OS V8 (LOAD, REORG i REBUILD INDEX) mogą być kierowane na procesor zIIP. Niektóre narzędzia DB2 for z/OS V8 i DB2 9 DB2 do sortowania rekordów o ustalonej długości kwalifikują się do wykonania na procesorze zIIP.

Wymagany jest serwer IBM System z10 lub nowszy i system z/OS 1.10 lub nowszy w partycji LPAR. Konfiguracja HiperSockets Multiple Write i obsługi zIIP: aby włączyć Multiple Write, należy użyć GLOBALCONFIG IQDMULTIWRITE. Aby włączyć obsługę zIIP, należy użyć GLOBALCONFIG ZIIP IQDIOMULTIWRITE.

Wiele aplikacji IBM wykorzystuje rozwiązanie z/OS XML System Services, w wyniku czego niektóre ich obciążenia kwalifikują się do wykonania na procesorze zAAP lub zIIP. Aby korzystać z rozwiązania z/OS XML System Services na procesorze zAAP, należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Więcej informacji

Serwery mainframe IBM z14, z13 i z13s obsługują procesory zIIP, procesory zAAP nie są już obsługiwane. System z/OS (z/OS 1.11 lub nowszy) umożliwia przetwarzanie na procesorach zIIP obciążeń kwalifikujących się do wykonania na procesorze zAAP.

Obsługa protokołu IPSec na procesorach zIIP jest zintegrowana z systemem z/OS 1.9 i nowszym.

Większość obciążeń SDM podsystemu DFSMS systemu z/OS powiązanych z zGM/XRC kwalifikuje się do wykonania na zIIP: z/OS 1.10 lub z/OS 1.9 z PTF UA39510, IBM System Storage DS8000 lub inny kontroler pamięci masowej obsługujący z/OS Global Mirror i serwery IBM System z9® lub System z10® z obsługą zIIP.

Przeczytaj dokument Często zadawane pytania

Więcej informacji