Produkty i usługi wykorzystujące procesor zIIP obejmują:

Java i XML

Serwery IBM® z14™, IBM z13® i IBM z13s™ nie obsługują już procesora IBM z Systems Application Assist Processor (zAAP), jednak nasi klienci mogą przetwarzać obciążenia zAAP na procesorach zIIP. Procesor zIIP obsługuje oprogramowanie w języku Java w maszynie IBM Java Virtual Machine (JVM). Nie przewiduje się konieczności modyfikowania aplikacji Java. Z myślą o klientach, którzy poszukują wydajnych usług przetwarzania XML w systemach z/OS, rozwiązanie z/OS XML System Services umożliwia przetwarzanie kwalifikowanych obciążeń XML na procesorach zIIP.

IBM DB2 for z/OS

DB2 for z/OS umożliwia — od wersji DB2® for z/OS® V8 — wykorzystanie możliwości procesora zIIP do przetwarzania kwalifikujących się obciążeń serwera danych, technologii pureXML i narzędzi.

IBM OMEGAMON

Procesory zIIP obsługują m.in. rozwiązanie IBM OMEGAMON® XE on z/OS, umożliwiając skanowanie urządzeń dostępu bezpośredniego (DASD), oraz rozwiązanie OMEGAMON XE for DB2 Performance Expert (i DB2 Performance Monitor), pozwalając na normalizację surowych danych z monitoringu DB2 for z/OS. OMEGAMON CICS® SLA Report Builder.

IBM RMF

Klienci dysponujący rozwiązaniem RMF w wersji 2R1 i nowszej, posiadający co najmniej jeden procesor zIIP podłączony do sieci na partycji z uruchomionym oprogramowaniem RMF Monitor III (RMFGAT) mogą przetwarzać niektóre obciążenia Monitor III na procesorach zIIP.

IBM z/OS Communications Server

z/OS Communications Server wykorzystuje procesor zIIP do szyfrowania i deszyfrowania sieci przy użyciu protokołu Internet Protocol Security (IPSec). Ponadto z/OS Communications Server wykorzystuje procesor zIIP do obsługi przepływu obszernych komunikatów technologii HiperSockets™. Podsystem z/OS XML System Services przetwarza obciążenia XML z weryfikacją i bez weryfikacji na procesorze zIIP. System z/OS Global Mirror wykonuje obciążenia narzędzia System Data Mover podsystemu DFSMS na procesorze zIIP. Niektóre obciążenia serwera z/OS CIM Server kwalifikują się do wykonania na procesorze zIIP na systemie z/OS 1.11 lub nowszym.

IBM Global Business Services

Zespół IBM Global Business Services może zaoferować inteligentne rozwiązanie do raportowania oparte na skalowalnej architekturze do tworzenia raportów finansowych (SAFR), wykorzystujące procesor zIIP.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Procesory zIIP obsługują system z/OS w wersji 1.8 i nowszych. Obsługują również system z/OS w wersji 1.6 i 1.7, po zainstalowaniu odpowiedniej poprawki PTF.

  Wymagania sprzętowe

  Procesor zIIP jest dostępny na następujących serwerach IBM Z:

  • IBM z14, IBM z13 i IBM z13s
  • IBM zEnterprise EC12 i IBM zEnterprise BC12
  • IBM zEnterprise 196 i IBM zEnterprise 114
  • IBM System z10® Enterprise Class i IBM System z10 Business Class
  • IBM z9® Enterprise Class i IBM z9 Business Class

  Dane techniczne

  Dostosowywanie i planowanie: aby ułatwić użytkownikom planowanie wykorzystania procesora zIIP, komponenty systemu z/OS zostały wyposażone w funkcje raportowania przewidywanego i rzeczywistego użycia tego procesora. Funkcja przewidywanego wykorzystania (PROJECTCPU) zbierainformacje o ilości czasu procesora CPU poświęcanej na wykonanie kodu, który mógłby być wykonywany na procesorach zIIP.