Rozwiązanie udostępnia metryki dla następujących systemów i środowisk

IBM CICS

IBM® CICS® to rodzina korporacyjnych serwerów aplikacji, które zapewniają wyjątkową wydajność operacji transakcyjnych i łączność potrzebną do realizacji newralgicznych transakcji. Śledzenie transakcji: dane dotyczące czasu realizacji transakcji CICS przez następujące punkty wejścia: MQ (MQI/JMS), HTTP i SOAP. Monitorowanie zasobów: dostęp do kluczowych informacji o wydajności dla każdego regionu, w tym do metryk dotyczących transakcji i pamięci masowej oraz do danych o ogólnej jakości połączeń z systemami Db2®, IMS™ i MQ.

IBM z/OS

IBM z/OS® to niezwykle bezpieczny, skalowalny i odporny korporacyjny system operacyjny dla komputerów mainframe IBM Z®. Oferuje usprawnione monitorowanie zasobów i dostęp do metryk dotyczących m.in. wykorzystania procesora, wspólnych obszarów pamięci i wskaźników stron. Użytkownik ma ponadto dostęp do statystyk na temat użytych jednostek MSU i wskaźników wykorzystania. Szczegółowe informacje o jednostkach mocy obliczeniowej są udostępniane z dokładnością do pięciominutowych przedziałów czasu.

IBM IMS

IBM Information Management System (IMS™) zapewnia niezwykle sprawne mechanizmy przesyłania danych i zarządzania nimi, gwarantując przy tym najwyższy poziom dostępności, wydajności, ochrony i skalowalności. Śledzenie transakcji: dane o czasie realizacji transakcji IMS DB przepływających ze środowiska CICS. Monitorowanie zasobów: informacje o wydajności każdego z podsystemów, w tym dane dotyczące wykorzystania procesora (dostępne wg przestrzeni adresowej), wskaźnikach kolejek, metrykach transakcji, stanie poszczególnych regionów i procentowej wartości zagospodarowania.

IBM CICS Transaction Gateway

IBM CICS Transaction Gateway zapewnia wysoce skalowalną, wielodostępną komunikację z serwerem CICS Transaction Server for z/OS (CICS-TS). Mechanizmy monitorowania zasobów umożliwiają obserwowanie statusów demonów bramy i ogólnej jakości komunikacji z serwerem CICS-TS, zapewniając dostęp do stosownych metryk, w tym statystyk dotyczących żądań, odpowiedzi i transakcji. CICS Transaction Gateway oferuje statystyki na temat działania aplikacji z interfejsem CICS (EXCI), połączeń IPIC (IP interconnectivity) i liczby regionów CICS-TS.

IBM Db2

IBM Db2 to korporacyjna baza danych zoptymalizowana pod kątem zapewniania maksymalnej wydajności, elastyczności, skalowalności i niezawodności organizacjom różnych rozmiarów. Śledzenie transakcji dostarcza danych o czasie realizacji transakcji Db2 przepływających ze środowiska CICS; Monitorowanie zasobów zapewnia informacje o wydajności rozwiązania Db2, w tym metryki dotyczące wykorzystania procesora (wg partycji LPAR i podsystemu Db2), wątków, transakcji i zablokowanych metryk, a także innych kluczowych wskaźników statystyk na temat pul buforów i pamięci masowej, które ułatwiają ocenę stanu środowiska Db2.

IBM MQ

IBM MQ to rozwiązanie służące do przesyłania wiadomości, które za pomocą kolejek komunikatów usprawnia przepływ informacji między chmurą, platformami mobilnymi lub opartymi na Internecie rzeczy i środowiskami lokalnymi. MQ umożliwia śledzenie transakcji na danych przepływających do środowiska CISC, a także monitorowanie zasobów komponentów MQ przy użyciu narzędzi do zarządzania kolejkami, serwerów komend, kanałów i połączeń z serwerem. Agenty monitorują krytyczne błędy programu MQ i inne problemy związane z kanałami wątpliwymi, kwestami dotyczącymi odbiorców, niezresetowanymi zdarzeniami i wiadomościami z kolejki niedostarczonych komunikatów.

Rozwiązania JVM działające na platformach z/OS

Wirtualne maszyny Java® (JVM) odgrywają coraz większą rolę w obsłudze nowej generacji obciążeń chmurowych, narzędzi analitycznych, platform mobilnych i zabezpieczeń w środowisku z/OS. Rozwiązania JVM oferują funkcję monitorowania zasobów, która śledzi kluczowe wskaźniki maszyn JVM, w tym metryki dotyczące czyszczenia pamięci, eksploatacji, wątków i blokad. Oprócz tego dostarcza też ważnych danych o środowisku JVM, w tym informacji o pojedynczych zadaniach, trybach czyszczenia pamięci, rozmiarach stert i maksymalnych wartościach procentowych wykorzystania.

IBM z/OS Connect Enterprise Edition

z/OS Connect to brama RESTful dla systemu z/OS, która umożliwia dostęp do podsystemów z/OS za pośrednictwem wspólnego interfejsu API. Funkcja monitorowania zasobów dostarcza kluczowych metryk, w tym m.in. informacji o nazwach usług REST, liczbie żądań i czasie odpowiedzi.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania produktu IBM OMEGAMON for Application Performance Management dotyczące systemu operacyjnego. Red Hat Enterprise Linux Server 6 — min. wersja systemu operacyjnego: 6.2 — sprzęt: x86-64 — liczba bitów: 64-Exploit Red Hat Enterprise Linux Server 7 — min. wersja systemu operacyjnego: Base — sprzęt: x86-64 — liczba bitów: 64-Exploit

    Wymagania sprzętowe

    Nie określono wymagań sprzętowych produktu IBM OMEGAMON for Application Performance Management.