Lepsza widoczność informacji o komponentach IBM z/OS

IBM® Z® Application Performance Management Connect umożliwia przesyłanie informacji o śledzeniu transakcji i metryk dotyczących monitorowania zasobów z podsystemów z/OS® do rozwiązań APM, w tym do programów IBM Application Performance Management i AppDynamics. Rozwiązanie może zostać wdrożone samodzielnie w środowisku z/OS w celu pobierania danych o śledzeniu transakcji z kluczowych podsystemów z/OS lub zintegrowane z już posiadanym systemem monitorowania OMEGAMON®, aby dostarczać dodatkowe metryki dotyczące monitorowania zasobów podsystemów z/OS. IBM Z Application Performance Management Connect działa zarówno z narzędziami APM zainstalowanymi lokalnie, jak i użytkowanymi w formie usługi (SaaS).

Szersze ujęcie — od chmury po komputer mainframe

Rozwiązanie pozwala monitorować aplikacje hybrydowe w różnych środowiskach — od chmury publicznej po system mainframe — i identyfikować komponenty oddziałujące na te aplikacje.

Monitorowanie wpływu na system z/OS

Użytkownik może tworzyć kokpity dla aplikacji wdrożonych częściowo w systemach IBM Z. Ponadto aktualizowanie topologii aplikacji zapewnia dostęp do informacji o wywołaniach zasobów z/OS i czasie zagregowanych transakcji.

Optymalizacja inwestycji

Przy pomocy już posiadanych rozwiązań OMEGAMON można też przenosić stosowne metryki z systemów IBM z/OS i ich oprogramowania pośredniego do rozwiązania IBM Application Performance Management.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zachowanie spójności między danymi w rozwiązaniu IBM Application Performance Management a dokładnymi narzędziami do monitorowania OMEGAMON na platformach z/OS pozwala na błyskawiczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących wydajności.

Obsługa podsystemów z/OS

Rozwiązanie zapewnia dostęp do dotyczących śledzenia transakcji danych ze środowisk IBM MQ, CICS®, Db2® i IMS™ DB. Dane o monitorowaniu zasobów są pobierane z agentów OMEGAMON dla środowisk z/OS, CICS, CICS TG, IMS, Db2, MQ, Java® i z/OS Connect.

Obsługa wielu dostawców rozwiązań APM

Obsługa zarówno programu IBM Application Performance Management (tylko dla metryk dotyczących monitorowania zasobów), jak i AppDynamics (tylko dla śledzenia transakcji) zapewnia większą swobodę w wyborze dostawcy rozwiązań APM.

Rozwiązanie udostępnia metryki dla następujących systemów i środowisk

  • IBM CICS
  • IBM z/OS
  • IBM IMS
  • IBM CICS Transaction Gateway
  • IBM Db2
  • IBM MQ
  • Rozwiązania JVM działające na platformach z/OS
  • IBM z/OS Connect Enterprise Edition