Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM XWork Server wykorzystuje IBM Domino wraz z XPages, umożliwiając projektowanie, programowanie i wdrażanie aplikacji biznesowych działających w przeglądarkach WWW i na urządzeniach przenośnych. Ta technologia pozwala tworzyć mobilne aplikacje biznesowe wyposażone w funkcje społecznościowe i wspomagające pracę zespołową. Do obsługi IBM XWork Server nie potrzeba zaawansowanych umiejętności programistycznych. Rozwiązanie świetnie się sprawdza w przedsiębiorstwach o dowolnej wielkości.

Atrakcyjne interakcje z użytkownikami

Projektowanie, programowanie i wdrażanie aplikacji z funkcjami społecznościowymi i wspomagającymi pracę grupową, przeznaczonych do uruchamiania w przeglądarce, na urządzeniach przenośnych i lokalnie, za pomocą pojedynczej platformy programistycznej.

Narzędzia zgodne ze standardami

Tworzenie aplikacji za pomocą technologii XPages, środowiska aplikacji WWW opartego na platformie Java w programie IBM Domino Designer.

Tworzenie aplikacji na zamówienie

Aplikacje można tworzyć za pomocą edytora kodu źródłowego lub rozszerzenia XPages, którego elementy sterujące można przeciągać i upuszczać do edytora WYSIWYG.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM