Wyróżnione funkcje

Obsługa interfejsu OpenMP

Umożliwia przeniesienie realizowanych w aplikacji obciążeń intensywnych obliczeniowo i powiązanych z nimi danych do procesorów GPU NVIDIA za pomocą obsługiwanych konstrukcji OpenMP.

CUDA Fortran

Oferuje programistom zestaw instrukcji umożliwiających przyspieszenie działania procesorów GPU podczas obliczeń równoległych. Moc obliczeniową wielu aplikacji można zwiększyć w sposób bezpośredni, wykorzystując architekturę CUDA, lub poprzez ich konsolidację z bibliotekami wspieranymi przez GPU.

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury POWER8

W kompilatorze wprowadzono opcje architektury i dostrajania oraz wbudowane funkcje umożliwiające eksplorację platformy POWER8®.

Wysoce wydajne biblioteki

Kompilator udostępnia biblioteki do wykonywania wysoce wydajnych operacji matematycznych, w tym Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) and Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

Sprzężenie zwrotne na podstawie profilu (PDF)

Rozwiązanie dostosowuje wydajność aplikacji do typowego sposobu jej użytkowania. Optymalizuje aplikację, analizując, jak często wybierane są poszczególne rozgałęzienia lub uruchamiane są bloki kodu.

Analiza międzyproceduralna (IPA)

Optymalizuje wiele różnych plików (w ramach tzw. analizy na poziomie całego programu), dzięki czemu pozwala osiągnąć znaczną poprawę wydajności.

Zgodność ze standardami języka

Obsługuje standardy FORTRAN 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 i podzbiór specyfikacji Fortran 2008, jak również podzbiór specyfikacji technicznej 29113 umożliwiającej współdziałanie programów napisanych w językach Fortran i C. Pomaga w wykorzystaniu kodu źródłowego i obiektowego utworzonego w poprzednich wersjach kompilatora. Kod obiektowy i biblioteki skompilowane za pomocą poprzednich wersji XL Fortran są kompatybilne z najnowszym kompilatorem XL Fortran i środowiskiem wykonawczym.

Raporty diagnostyczne

Udostępnia istotne informacje pomagające wydajniej tworzyć i debugować aplikacje dzięki listingom, raportom XML i raportom HTML.

Wsparcie debugera symbolicznego

Dostarcza informacje do debugowania skompilowanych obiektów podczas używania różnych poziomów opcji -g lub -qdbg.

Wbudowane procedury wektorowe

Do poszczególnych elementów wektorów można uzyskać dostęp, wykorzystując funkcję powiązania pamięci, wbudowaną funkcję TRANSFER lub wbudowane funkcje Vector Multimedia Extension (VMX) i Vector Scalar Extension (VSX). Funkcje te umożliwiają manipulowanie wektorami.

Przykład z praktyki klienta

Doskonała wydajność na platformie IBM Power Systems — okiem analityka systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • Serwer Ubuntu 14.04, 14.10 lub 16.04 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • SLES 12 lub SLES 12 SP1 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • RHEL 7.1, RHEL 7.2 lub RHEL 7.3 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • CentOS 7 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • RHEL 6.4, 6.5, 6.6 lub 7.0 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie big endian)
  • SLES 11 SP2 lub SP3 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie big endian)

Wymagania sprzętowe

Możesz korzystać z dowolnego serwera IBM Power Systems™, o ile jest obsługiwany przez system operacyjny w Twoim przedsiębiorstwie.

  • Około 230 MB miejsca na pakiety produktów
  • Co najmniej 2 GB miejsca na dysku twardym na stronicowanie
  • Co najmniej 512 MB na pliki tymczasowe
  • Co najmniej 2 GB pamięci RAM, zalecane 4 GB lub więcej

Zobacz także

IBM XL C for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej