Wyróżnione funkcje

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury POWER8

W kompilatorze wprowadzono opcje architektury i dostrajania oraz wbudowane funkcje umożliwiające eksplorację platformy POWER8®.

Biblioteki SMP

Możliwość tworzenia aplikacji dla wieloprocesorowych architektur systemowych.

Wysoce wydajne biblioteki

Kompilator udostępnia zestaw bibliotek do wykonywania wysoce wydajnych operacji matematycznych, w tym Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) i Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

Sprzężenie zwrotne na podstawie profilu (PDF)

Rozwiązanie dostosowuje wydajność aplikacji do typowego sposobu jej użytkowania. Optymalizuje aplikację, analizując, jak często wybierane są poszczególne rozgałęzienia lub uruchamiane są bloki kodu.

Analiza międzyproceduralna (IPA)

Optymalizuje wiele różnych plików (w ramach tzw. analizy na poziomie całego programu), dzięki czemu pozwala osiągnąć znaczną poprawę wydajności.

Zgodność ze standardami języka

Obsługuje standardy FORTRAN 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003 i podzbiór specyfikacji Fortran 2008, jak również podzbiór specyfikacji technicznej 29113 umożliwiającej współdziałanie programów napisanych w językach Fortran i C. Pomaga w wykorzystaniu kodu źródłowego i obiektowego utworzonego w poprzednich wersjach kompilatora. Kod obiektowy i biblioteki skompilowane za pomocą poprzednich wersji XL Fortran są kompatybilne z najnowszym kompilatorem XL Fortran i środowiskiem wykonawczym.

Raporty diagnostyczne

Udostępnia istotne informacje pomagające wydajniej tworzyć i debugować aplikacje dzięki listingom, raportom XML i raportom HTML.

Wsparcie debugera symbolicznego

Dostarcza informacje do debugowania skompilowanych obiektów podczas używania różnych poziomów opcji -g lub -qdbg.

Wbudowane procedury wektorowe

Do poszczególnych elementów wektorów można uzyskać dostęp, wykorzystując funkcję powiązania pamięci, wbudowaną funkcję TRANSFER lub wbudowane funkcje Vector Multimedia Extension (VMX) i Vector Scalar Extension (VSX). Funkcje te umożliwiają manipulowanie wektorami.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • AIX® 6.1 TL 2 Service Pack 5 lub nowsza wersja
  • AIX 7.1
  • AIX 7.2
  • IBM® i 7.1 PASE 7.1
  • IBM i 7.2 PASE 7.2

Wymagania sprzętowe

  • Wymagane miejsce na dysku: 250 MB
  • Pamięć RAM: co najmniej 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej

Zobacz także

IBM XL C for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok