Wyróżnione funkcje

Obsługa interfejsu OpenMP

Umożliwia przeniesienie realizowanych w aplikacji obciążeń intensywnych obliczeniowo i powiązanych z nimi danych do procesorów GPU NVIDIA za pomocą obsługiwanych konstrukcji OpenMP.

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury POWER8

W kompilatorze wprowadzono opcje architektury i dostrajania oraz wbudowane funkcje umożliwiające eksplorację platformy POWER8®.

Wysoce wydajne biblioteki

Kompilator udostępnia biblioteki do wykonywania wysoce wydajnych operacji matematycznych, w tym Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) i Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

Sprzężenie zwrotne na podstawie profilu (PDF)

Rozwiązanie dostosowuje wydajność aplikacji pod kątem typowego sposobu jej użytkowania. Optymalizuje aplikację, analizując, jak często wybierane są poszczególne rozgałęzienia lub uruchamiane bloki kodu.

Analiza międzyproceduralna (IPA)

Optymalizuje wiele różnych plików (w ramach tzw. analizy na poziomie całego programu), dzięki czemu pozwala osiągnąć znaczną poprawę wydajności.

Zgodność ze standardami języka

IBM® XL C/C++ for Linux dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian jest zgodny ze standardem języka C11 i C++11, a także obsługuje podzbiór standardu C++14. IBM XL C/C++ for Linux dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie big endian jest zgodny ze standardami ISO C99 i ISO C++03 oraz podzbiorem standardu C++11.

Raporty diagnostyczne

Udostępnia istotne informacje pomagające wydajniej tworzyć i debugować aplikacje dzięki listingom, raportom XML i raportom HTML.

Wsparcie debugera symbolicznego

Dostarcza informacje do debugowania skompilowanych obiektów podczas używania różnych poziomów opcji -g.

Atrybuty widoczności obiektów

Atrybuty widoczności obiektów wskazują, czy i jak obiekt zdefiniowany w jednym module może być używany w innych modułach. Atrybuty widoczności obejmują tylko zewnętrzne obiekty konsolidowane i nie mogą zwiększać widoczności innych obiektów. Określenie atrybutów widoczności dla obiektów pozwala wyeksportować dokładnie te obiekty, które są wymagane przez biblioteki współdzielone.

Mechanizmy wektorowe

Udostępnia rozszerzenia języka umożliwiające wykorzystanie zestawów instrukcji VMX (vector multimedia extension) i VSX (vector scalar extension).

Przykład z praktyki klienta

Doskonała wydajność na platformie IBM Power Systems — okiem analityka systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • Ubuntu Server 14.04, 14.10 lub 16.04 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • SLES 12 lub SLES 12 SP1 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • RHEL 7.1, RHEL 7.2 lub RHEL 7.3 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • CentOS 7 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • RHEL 6.4, 6.5, 6.6 lub 7.0 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)
  • SLES 11 SP2 lub SP3 (dla dystrybucji systemu Linux działających w układzie little endian)

Wymagania sprzętowe

Możesz korzystać z dowolnego serwera IBM Power Systems™, o ile jest obsługiwany przez dystrybucję systemu operacyjnego.

  • Około 153 MB miejsca na pakiety produktu
  • Co najmniej 2 GB miejsca na dysku twardym na stronicowanie
  • Co najmniej 512 MB na pliki tymczasowe
  • Co najmniej 2 GB pamięci RAM, zalecane 4 GB lub więcej

Zobacz także

IBM XL C for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej