Wyróżnione funkcje

Rozbudowana optymalizacja

Obsługa dyrektywy OPT(3) udostępnia dodatkowe opcje i deklaracje pragma wspomagające optymalizację wydajności aplikacji, w tym opcje i deklaracje pragma rozwijania pętli, a także szereg nowych funkcji wbudowanych. Korzystając z dyrektyw OPT(0), OPT(2) i OPT(3), można uzyskać różne poziomy optymalizacji: od gruntownej optymalizacji niskopoziomowej po optymalizacje bardziej rozbudowane.

Biblioteka standardowa C++

IBM XL C/C++ for z/VM zawiera: standardową bibliotekę do obsługi strumieni wejścia/wyjścia, standardową bibliotekę operacji na liczbach zespolonych, bibliotekę STL zawierającą oparte na szablonach C++ algorytmy, klasy kontenerowe, iteratory, obiekt lokalizacji i klasę string.

Obsługa literałów Unicode

IBM XL C/C++ for z/VM obsługuje typy char16_t i char32_t poprzez deklaracje typedef w języku C i jako rodzime typy w języku C++. Ułatwia przenoszenie do systemu z/OS® kodu wykorzystującego te typy.

Zgodność z kompilatorami z rodziny GNU Compiler Collection (GCC)

Wbudowana opcja obsługi instrukcji jako wyrażeń w języku C umożliwia programistom korzystanie z pętli, przełączników i zmiennych lokalnych w obrębie wyrażenia. Ponadto języki C i C++ obsługują bezwymiarowe tablice jako nagłówki obiektów o długości zmiennej. Rozwiązania te ułatwiają przenoszenie kodu C/C++ zawierającego takie konstrukcje językowe z innych platform do kompilatora XL C/C++ for z/VM®.

Pogłębiona analiza wskaźników

Opcja RESTRICT informuje kompilator, że parametry wskaźnikowe wszystkich lub określonych funkcji są rozłączne. Gdy opcja RESTRICT jest aktywna, kompilator przeprowadza pogłębioną analizę wskaźników. Pozwala to zwiększyć wydajność kompilowanej aplikacji.

Zapisywanie łańcucha opcji

IBM XL C/C++ for z/VM udostępnia w kompaktowej formie opcje kompilatora wykorzystywane dla każdego pliku źródłowego i tworzy łańcuch opcji w pliku wykonywalnym dla każdej jednostki kompilacji. Kompilator rejestruje także informacje o wersjach wszystkich komponentów kompilatora, które były aktywne podczas kompilacji. Ta nowa funkcja ułatwia diagnozowanie problemów podczas wykonywania kodu.

Modyfikacja istotności komunikatów

Opcja SEVERITY pozwala zmienić istotność niektórych komunikatów diagnostycznych wyświetlanych przez kompilator. Funkcja ta pozwala dopasować poziom komunikatów diagnostycznych do standardów i preferencji programisty.

Debugowanie

Listingi kodu źródłowego generowane przez kompilator prezentują informacje o przesunięciu początkowym każdej funkcji. Informacje takie ułatwiają debugowanie. W przypadku kodu wynikowego skompilowanego z optymalizacją na poziomie O2 lub O3 nazwy i adresy funkcji oraz nazwy, typy i wartości parametrów mogą być wyświetlane podczas debugowania zoptymalizowanego kodu.

Zobacz także

IBM XL C for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

IBM z/OS XL C/C++

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

IBM Enterprise COBOL for z/OS

Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

Dowiedz się więcej

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Możliwe, że newralgiczne aplikacje w języku COBOL, których używa Twoja firma, nie działają optymalnie. By korzystać z maksymalnej wydajności, trzeba uaktualniać moduły programu zgodnie z wymogami najnowszych systemów mainframe IBM Z®. Migracja z kompilatora i ponowne skompilowanie wszystkich zasobów źródłowych może być jednak trudne i czasochłonne. Wykorzystując zaawansowaną technologię optymalizacji, rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO) generuje kod odpowiadający wymogom najnowszych systemów mainframe IBM Z, który pozwala usprawnić działanie aplikacji bez ich ponownego kompilowania. ABO zmniejsza wykorzystanie zasobów CPU przez aplikacje COBOL, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, a jednocześnie zachować pełną zgodność i funkcjonalność oryginalnych modułów. Wydajność ABO V2.1 pozostaje na równi z Enterprise COBOL V6.3. Rozwiązanie ABO V2.1 jest rozliczane w oparciu o wykonanie. Oznacza to, że cena ABO V2.1 opiera się na mocy obliczeniowej partycji logicznej, w której produkt jest uruchamiany. Zapewnia to możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do potrzeb przedsiębiorstwa. ABO V2.1 tworzy też zapis SMF-89, ułatwiając zarządzanie mocą obliczeniową.

Dowiedz się więcej

IBM Enterprise PL/I for z/OS

Optymalizacja i modernizacja aplikacji w języku PL/I na platformie IBM z/OS

Dowiedz się więcej