Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® XL C/C++ for z/VM® to kompilator optymalizujący służący do tworzenia obszernych, złożonych i intensywnych obliczeniowo aplikacji. IBM XL C/C++ for z/VM umożliwia pisanie aplikacji w językach C i C++ zoptymalizowanych pod kątem sprzętu z Systems®.
IBM XL C/C++ for z/VM

Optymalizacja wydajności aplikacji

Korzysta z opcji transformacji wysokiego rzędu (HOT), czyli optymalizacji poprawiających wydajność pętli. Ponadto obsługuje dyrektywy OPTIMIZE(3) lub OPT(3) — włączające najwyższy i najbardziej agresywny tryb optymalizacji.

Łatwa migracja aplikacji

Kompilator jest zgodny z międzynarodowym standardem ISO/IEC 9899:1999 (C99), standardem ANSI/ISO 1998 C++ oraz zawiera standardową bibliotekę C++.

Uproszczone przenoszenie aplikacji

Kompilator jest zgodny ze standardami branżowymi, przez co uproszczone jest przenoszenie na platformę z/VM aplikacji zarówno z pozostałych platform IBM, jak i z innych.

Najważniejsze cechy

  • Rozbudowana optymalizacja
  • Biblioteka standardowa C++
  • Obsługa literałów Unicode
  • Zgodność z kompilatorami z rodziny GNU Compiler Collection (GCC)
  • Pogłębiona analiza wskaźników
  • Zapisywanie łańcucha opcji
  • Modyfikacja istotności komunikatów
  • Debugowanie