Wyróżnione funkcje

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury z/Architecture

Kompilator wykorzystuje możliwości sprzętowe najnowszych serwerów IBM® z14™. Uwzględnia mechanizmy dostępne w systemach IBM z14 i oferuje wsparcie dla programowania operacji wektorowych, pozwalając korzystać z zalet rozwiązania Vector Facility for z/Architecture®. z/OS XL C/C++ udostępnia programiście funkcje platformy sprzętowej za pośrednictwem opcji, dyrektyw, konstrukcji pragma i wbudowanych funkcji na poziomie źródłowym. Ponadto możliwe jest wstawianie ciągów instrukcji asemblera z/Architecture.

METAL C do programowania systemowego

Udostępnia opcję METAL przydatną przy tworzeniu oprogramowania systemowego na platformie z/OS®. Zespoły dysponujące ograniczonymi kompetencjami w dziedzinie programowania w języku HLASM (high level assembler) mogą dzięki niej tworzyć zoptymalizowane programy systemowe w wysokopoziomowym języku C. Kompilator umożliwia programistom szybsze przystosowywanie programów napisanych w Metal C do nowych architektur z Systems® — poprzez rekompilację i związaną z tym optymalizację dla systemu docelowego.

Diagnostyka programów i debugowanie

Kompilator sprzyja produktywności prac programistycznych i obniża koszty utrzymania dzięki diagnozowaniu odstępstw od zasad semantyki języka i nadzorowaniu niezawodności generowania kodu. Możliwe jest także badanie i monitorowanie programów w językach C i C++ oraz sterowanie ich wykonaniem na podstawie informacji zrozumiałych dla standardowych narzędzi do debugowania symbolicznego, w tym IBM Debug for z Systems i dbx.

Zgodność ze standardami

Kompilator jest zgodny ze standardami języka C89, C99, C++98, C++03 i obsługuje szereg elementów specyfikacji C11 oraz C++11, pozwalając na bezproblemowe przenoszenie i konsolidowanie aplikacji napisanych w języku C/C++ na wydajnej platformie z/OS. Oferuje różne rozszerzenia językowe i opcje kompatybilności GNU C/C++, które ułatwiają migrację aplikacji stworzonych za pomocą GNU C/C++ na platformę z/OS. Obsługuje dyrektywy zrównoleglania OpenMP 3.1, które usprawniają programowanie równoległe.

Optymalizacja ze sprzężeniem zwrotnym na podstawie profilu (PDF)

Zbiera informacje z programu działającego z typowymi danymi i na ich podstawie tak steruje działaniem optymalizatora, by większy priorytet otrzymywał kod wykonywany częściej. Pozwala uzyskać wysoki poziom zoptymalizowania kodu, a co za tym idzie — istotny wzrost wydajności.

Obsługa automatycznej optymalizacji pod kątem SIMD

Kompilator obsługuje automatyczną optymalizację pod kątem instrukcji SIMD (Single Instruction Multiple Data) i operacji wektorowych.

Zaawansowane techniki optymalizacji

Kompilator stosuje najnowocześniejsze techniki optymalizacji wydajności aplikacji. Obsługuje różne — bardziej i mniej agresywne — poziomy optymalizacji, które można wybierać w zależności od potrzeb i specyfiki aplikacji. Zaawansowane metody optymalizacji, takie jak transformacje wysokiego rzędu (HOT — high-order transformation), optymalizacja pętli, analiza międzyproceduralna (IPA — interprocedural analysis) oraz optymalizacja ze sprzężeniem zwrotnym na podstawie profilu (PDF — profile-directed feedback), mogą przynieść znaczącą poprawę wydajności.

Wysoce wydajne biblioteki do obliczeń matematycznych

Bibliotekę Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) można wykorzystać do akceleracji wykonania elementarnych funkcji matematycznych. Służy ona jako wydajna alternatywa dla standardowej biblioteki matematycznej wchodzącej w skład środowiska wykonawczego z/OS XL C/C++. Biblioteka Automatically Tuned Linear Algebra Software (ATLAS) oferuje funkcje algebry liniowej z grupy Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) i Linear Algebra PACKage (LAPACK), które często stosowane są w rozwiązaniach z dziedziny analiz i optymalizacji biznesowej.

Kompatybilność międzyplatformowa

Kompilator wspomaga przenoszenie aplikacji C/C++ z platform IBM AIX® i Linux na platformę IBM z/OS. Zawiera te same komponenty optymalizujące, co kompilatory IBM XL C/C++ for AIX i Linux, zatem wszelkie udoskonalenia dostępne są na wszystkich platformach. Aplikacje mogą być dostrajane do nowej platformy z/OS, aby lepiej wykorzystywały możliwości sprzętowe nowych serwerów z Systems.

Możliwość korzystania z usług UNIX System Services w systemie z/OS

Podsystem z/OS UNIX System Services udostępnia w systemie z/OS funkcje ułatwiające implementowanie lub przenoszenie aplikacji w otwartym, rozproszonym środowisku. z/OS UNIX jest dostępny dla programów aplikacyjnych kompilowanych za pomocą z/OS XL C/C++ poprzez powiązania w języku C/C++ dostępne w elemencie Language Environment®. z/OS UNIX, element Language Environment i kompilator z/OS XL C/C++ składają się na interfejs API zgodny ze standardami branżowymi.

Integracja z platformą narzędziową IBM Application Delivery Foundation

IBM® Application Delivery Foundation for z Systems udostępnia podstawowy zestaw narzędzi do tworzenia i konserwacji aplikacji przeznaczonych dla środowisk z/OS. Kompilator jest przygotowany do integracji z następującymi narzędziami, które wchodzą w skład tego produktu: i) IBM Developer for z Systems Enterprise Edition, which includes IBM Debug for z Systems, ii) IBM Fault Analyzer for z/OS, iii) IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

Obsługa osadzonych instrukcji CICS i SQL

Upraszcza wykonywanie kodu C/C++ w środowiskach CICS® i DB2® dzięki obsłudze instrukcji CICS i SQL osadzonych w kodzie źródłowym C/C++ — instrukcje takie są przekazywane bezpośrednio do środowiska, z pominięciem etapu wstępnego przetwarzania.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

z/OS 2.3

  Wymagania sprzętowe

  System z/OS V2R3 jest obsługiwany na następujących serwerach IBM z Systems:

  • IBM z14
  • IBM z13 (z13)
  • IBM z13s™ (z13s)
  • IBM zEnterprise® EC12 (zEC12)
  • IBM zEnterprise BC12 (zBC12)

  Zobacz także

  IBM XL C/C++ for AIX

  Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

  Dowiedz się więcej

  IBM Enterprise COBOL for z/OS

  Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

  Dowiedz się więcej

  IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

  Możliwe, że newralgiczne aplikacje w języku COBOL, których używa Twoja firma, nie działają optymalnie. By korzystać z maksymalnej wydajności, trzeba uaktualniać moduły programu zgodnie z wymogami najnowszych systemów mainframe IBM Z®. Migracja z kompilatora i ponowne skompilowanie wszystkich zasobów źródłowych może być jednak trudne i czasochłonne. Wykorzystując zaawansowaną technologię optymalizacji, rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO) generuje kod odpowiadający wymogom najnowszych systemów mainframe IBM Z, który pozwala usprawnić działanie aplikacji bez ich ponownego kompilowania. ABO zmniejsza wykorzystanie zasobów CPU przez aplikacje COBOL, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, a jednocześnie zachować pełną zgodność i funkcjonalność oryginalnych modułów. Wydajność ABO V2.1 pozostaje na równi z Enterprise COBOL V6.3. Rozwiązanie ABO V2.1 jest rozliczane w oparciu o wykonanie. Oznacza to, że cena ABO V2.1 opiera się na mocy obliczeniowej partycji logicznej, w której produkt jest uruchamiany. Zapewnia to możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do potrzeb przedsiębiorstwa. ABO V2.1 tworzy też zapis SMF-89, ułatwiając zarządzanie mocą obliczeniową.

  Dowiedz się więcej

  IBM XL C/C++ for Linux

  Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

  Dowiedz się więcej