Wyróżnione funkcje

Wykorzystanie najnowszych możliwości architektury POWER8

W kompilatorze wprowadzono opcje architektury i dostrajania oraz wbudowane funkcje umożliwiające eksplorację platformy POWER8®.

Biblioteki SMP

Możliwość tworzenia aplikacji dla wieloprocesorowych architektur systemowych.

Wysoce wydajne biblioteki

Kompilator udostępnia zestaw bibliotek do wykonywania wysoce wydajnych operacji matematycznych, w tym Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) i Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS).

Sprzężenie zwrotne na podstawie profilu (PDF)

Rozwiązanie dostosowuje wydajność aplikacji pod kątem typowego sposobu jej użytkowania. Optymalizuje aplikację, analizując, jak często wybierane są poszczególne rozgałęzienia lub uruchamiane są bloki kodu.

Analiza międzyproceduralna (IPA)

Optymalizuje wiele różnych plików (w ramach tzw. analizy na poziomie całego programu), dzięki czemu pozwala osiągnąć znaczną poprawę wydajności.

Zgodność ze standardami języka

Kompilator jest w pełni zgodny ze standardem języka programowania C99 oraz z podzbiorem standardu C11. Zawiera pełną implementację OpenMP 3.1 i częściową implementację OpenMP 4.0 z myślą o automatyzacji programowania równoległego.

Raporty diagnostyczne

Udostępnia istotne informacje pomagające wydajniej tworzyć i debugować aplikacje dzięki listingom, raportom XML i raportom HTML.

Wsparcie dla debugera symbolicznego

Dostarcza informacje do debugowania skompilowanych obiektów podczas używania różnych poziomów opcji -g.

Atrybuty widoczności obiektów

Kompilator wskazuje, czy i jak obiekt zdefiniowany w jednym module może być używany w innych modułach, co przynosi ograniczenie objętości bibliotek współużytkowanych, zmniejsza ryzyko kolizji między symbolami i poprawia efektywność konsolidacji dynamicznej.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • AIX® 6.1 TL 2 Service Pack 5 lub nowsza wersja
  • AIX 7.1
  • AIX 7.2
  • IBM® i 7.1 PASE 7.1
  • IBM i 7.2 PASE 7.2

Wymagania sprzętowe

  • Wymagane miejsce na dysku: 430 MB
  • Pamięć RAM: co najmniej 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej

Zobacz także

IBM XL C/C++ for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for AIX

Czołowy kompilator optymalizujący dla procesorów POWER

Dowiedz się więcej

IBM XL C/C++ for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

IBM XL Fortran for Linux

Zwiększenie wydajności aplikacji przy zastosowaniu zaawansowanych technik kompilacji

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok