Cechy IBM Workstation APL2 for Multiplatforms

Interaktywne środowisko programistyczne

Programowanie interaktywne jest możliwe dzięki graficznemu menedżerowi sesji. W systemie Microsoft Windows programy, dane i edytory okien dialogowych są zintegrowane z menedżerem sesji. Menedżer bibliotek umożliwia przeglądanie i porównywanie aktywnych obszarów roboczych, zapisanych obszarów roboczych, przesyłanych plików i przestrzeni nazw. IBM® APL2® oferuje narzędzia do budowy aplikacji z interfejsem graficznym, systemowi Windows udostępnia elementy ActiveX. Programy napisane w innych językach można wywoływać za pomocą zwykłej składni APL2.

Interfejs COM

Zewnętrzny interfejs COM zapewnia dostęp do obiektów systemu Microsoft Component Object Model.

Bezpłatna biblioteka wykonawcza

Oferowany podzbiór systemu APL2 można bezpłatnie redystrybuować, co umożliwia wdrażanie aplikacji bez konieczności nabywania przez użytkowników licencji na oprogramowanie APL2.

Elastyczny interfejs programistyczny

Interfejs programistyczny APL2 umożliwia programom napisanym w językach APL2, C, Java i Visual Basic uruchamianie interpreterów APL2, wywoływanie funkcji APL2 i uzyskiwanie dostępu do tablic APL2.

Przetwarzanie kooperacyjne

APL2 pozwala dystrybuować dane i przetwarzać je w wielu systemach APL2 komunikujących się ze sobą przez protokół TCP/IP. Systemy APL2 w środowiskach CMS, TSO, AIX, Linux, Sun Solaris i Windows mogą współużytkować zmienne w celu synchronizacji i przesyłania danych w rozproszonym środowisku przetwarzania. Interfejs gniazd TCP/IP umożliwia komunikację z aplikacjami innymi niż APL. Sesją APL2 może sterować inna aplikacja lub użytkownik APL2. Dostępny jest także menedżer zdalnego zarządzania sesją.

Uniwersalny procesor graficzny

Procesor graficzny generuje wysokiej jakości grafikę, tekst i obrazy, wykorzystując prostą składnię komend. Obszar roboczy GRAPHPAK jest zgodny z wersjami oferowanymi we wszystkich systemach APL2.

Monitorowanie wydajności

Obszar roboczy TIME umożliwia analizę programów APL2 w celu wykrycia wąskich gardeł.

Obszary robocze do tworzenia aplikacji

Udostępnione obszary robocze — przykładowe i narzędziowe — można od razu wykorzystać lub dopasować do swoich potrzeb.

Obsługa języków narodowych

APL2 przyjmuje polecenia systemowe i wydaje komunikaty w kilku językach narodowych. Dane Unicode obsługuje interfejs Tcl i serwer HTTP. Interfejs APL2 Tcl zapewnia dostęp do poleceń języka Tcl, który oferuje szeroką gamę narzędzi do analizowania łańcuchów, mierzenia przepustowości przesyłania plików i budowy interfejsów graficznych.

Odkryj język programowania IBM APL2 przeznaczony dla komputerów mainframe IBM z/OS®

Dowiedz się więcej

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • AIX — AIX 5.0 z biblioteką Motif 1.2 i systemem X Window System X11R5 lub nowszym
  • Linux-Intel — Linux dla komputerów PC z bibliotekami glibc 2.3.2, Motif 2.2 i systemem X Window System X11R6 lub nowszym
  • Solaris — Solaris 7 z biblioteką Motif 1.4 i systemem X Window System X11R5 lub nowszym
  • Windows — Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Wymagania sprzętowe

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms działa w systemach IBM AIX®, Linux na komputerach PC, Sun Solaris oraz Microsoft Windows.