APL2 ułatwia skuteczne rozwiązywanie problemów

IBM® APL2® to język programowania dla użytkowników i programistów. Oferuje funkcje do rozwiązywania problemów w tak różnych dziedzinach, jak modelowanie „co-jeśli”, programowanie eksploracyjne, przetwarzanie interakcyjne, wspomaganie procesów decyzyjnych i analiza danych. APL2 pozwala zwięźle się wyrażać i szybko ujrzeć rezultaty swojej pracy — bez konieczności zagłębiania się w szczegółowe obliczenia. Oferuje na przykład notację symboliczną, która jest niezależna od języka narodowego i pozwala na internacjonalizację kodu.

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms zapewnia w pełni funkcjonalne środowiska APL2 dla systemów operacyjnych IBM AIX®, Linux, Sun Solaris oraz Windows.

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms

Przetwarzanie kooperacyjne

Użytkownik może dystrybuować dane i przetwarzać je w wielu systemach APL2 komunikujących się ze sobą przez protokół TCP/IP. Możliwe jest współużytkowanie zmiennych w celu synchronizacji i przesyłania danych w rozproszonym środowisku przetwarzania.

Narzędzia do tworzenia procesorów pomocniczych

Przykładowe procesory, pliki nagłówkowe C oraz interfejs serwera ułatwiają wdrażanie niestandardowych procesorów, w tym procesorów w modelu klient-serwer.

Hermetyzacja i wielokrotne wykorzystanie aplikacji

Przestrzenie nazw na stacjach roboczych umożliwiają tworzenie i testowanie aplikacji wdrażanych później jako przestrzeń nazw na serwerze mainframe, bez konfliktu nazw.

Przetwarzanie równoległe

Oferowane narzędzia umożliwiają rozproszoną realizację aplikacji na wielu rdzeniach i maszynach.

Cechy IBM Workstation APL2 for Multiplatforms

  • Interaktywne środowisko programistyczne
  • Interfejs COM
  • Bezpłatna biblioteka wykonawcza
  • Elastyczny interfejs programistyczny
  • Przetwarzanie kooperacyjne
  • Uniwersalny procesor graficzny
  • Monitorowanie wydajności
  • Obszary robocze do tworzenia aplikacji
  • Obsługa języków narodowych